Invitasjon for besøksvisum


Dersom du skal besøkje nokon i Noreg, for eksempel familie, venner, eit firma eller ein organisasjon, må dei sende deg ein skriftleg invitasjon. 

Type invitasjon

  • Invitasjon frå familie eller vener

  • Invitasjon frå firma/organisasjonar