Mellombels opphaldsløyve


Eit mellombels opphaldsløyve er eit opphaldsløyve som er gyldig i ein avgrensa periode, til dømes eitt eller tre år.

Alle som får eit opphaldsløyve i Noreg, vil først få eit mellombels opphaldsløyve, som har ein utløpsdato. Først etter tre år i Noreg er det mogleg å søkje om eit permanent opphaldsløyve, som er gyldig på ubestemt tid.