Søk om norsk pass


For å få norsk pass må du ha norsk statsborgarskap. Du får likevel ikkje norsk pass automatisk når du blir norsk statsborgar – du må søkje om det.