Ventetid for å bli norsk statsborger for straffedømte og de som har fått bøter


Hvis du har blitt straffedømt, har fått bøter av politiet eller er under etterforskning, må du vente lenger på å bli norsk statsborger. Dette kalles «karenstid».

Hvem må vente lenger?

Du må ikke vente lenger på å bli norsk statsborger hvis du

  • har fått et forenklet forelegg
  • har fått parkeringsbot
  • har vært til megling i konfliktrådet
  • har vært mistenkt eller tiltalt i en straffesak, og saken har blitt henlagt, eller du har fått påtaleunnlatelse

Du må vente lenger på å bli norsk statsborger hvis du

  • har fått fengselsstraff på 10 dager eller mer
  • har fått samfunnsstraff på 10 dager eller mer
  • har fått bot av politiet (og det står på boten at «subsidiær fengselsstraff» er 10 dager eller mer)
  • er dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg på 10 dager eller mer
  • er under etterforskning av politiet, eller er tiltalt i en sak som ikke er avgjort enda

Hvor lenge må du vente? 

Karenstiden regnes fra du ble dømt eller vedtok boten.  

Fengselsstraff (eller den «subsidiære fengselsstraffen» som står på boten)Karenstid (tiden du må vente etter at du ble dømt eller vedtok boten)
10 til 20 dager 2 år
Inntil 90 dager 3 år
Inntil  6 måneder 3,5 år
Inntil 1 år 4,5 år
Inntil  2 år 6 år
Inntil  3 år 7,5 år
Inntil  4 år 9 år
Inntil  5 år 10,5 år
Inntil  6 år 12 år
Inntil  7 år 13,5 år
Inntil 8 år  15 år
Inntil 9 år  16,5 år
Inntil 10 år  18 år
Inntil 11 år  19,5 år
Inntil 12 år  21 år
Inntil 13 år  22,5 år
Inntil 14 år  24 år
Inntil 15 år  25,5 år
Inntil 17 år  27 år
Inntil 18 år  28,5 år
Inntil 19 år  30 år
Inntil 20 år  31,5 år
til og med 21 år 34,5 år

Hvis du er siktet eller under etterforskning

Hvis du blir du siktet eller satt under etterforskning for et straffbart forhold mens søknaden din er til behandling, blir saksbehandlingen stanset. Når straffesaken er avgjort, må du selv kontakte det lokale politidistriktet ditt og be om at behandlingen av søknaden din blir gjenopptatt.

Hvis du har flere dommer eller bøter

Hvis du har blitt dømt eller har fått bøter flere ganger, må du vente ekstra lenge.

Vi vil regne ut karenstiden slik: Vi tar utgangspunkt i den nyeste karenstiden (den som går ut sist) og legger til halvparten av karenstiden for hver av de gamle dommene dine.

Hvis du ble dømt til bøter og fengselsstraff i samme rettsak, må du legge sammen fengselsstraffen og den subsidiære fengselsstraffen som står på boten. Så bruker du det samlede tallet dager, måneder eller år til å finne karenstiden din i tabellen. 

Hvis du har blitt dømt i utlandet 

Hvis du har blitt dømt eller fått bøter i utlandet, får du samme karenstid som hvis du hadde blitt dømt i Norge.

Dette gjelder ikke hvis det du har blitt dømt for ikke er straffbart i Norge.

Hvis du har fått strengere straff enn det du kunne ha fått i Norge, vil karenstiden din bli regnet ut fra den maksimale straffen du kunne ha fått i Norge.  

 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?