Presse Innsyn i enkeltsaker


Av personvernhensyn kan UDI i utgangspunktet ikke gi ut informasjon om enkeltsaker. Vi kan likevel gi ut informasjon hvis en søker velger å gi journalister innsynsrett i egen sak.

Utlendingssaker handler i stor grad om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. Av personvernhensyn kan UDI i utgangspunktet verken gi ut informasjon om enkeltsaker eller kommentere enkeltsaker.

En søker kan imidlertid selv velge å gi en journalist rett til innsyn i sin egen sak. Ved å gi et slikt samtykke vil man gi en journalist samme innsynsrett i sakens dokumenter som søkeren selv har.  

For å få innsynsrett må journalisten kontakte søker eller søkers representanter. Det er søker selv som må undertegne samtykkeskjemaet; det er ikke tilstrekkelig med samtykke fra referanseperson eller talsperson i Norge.

Som det fremgår av samtykkeskjemaet, gir søkeren med dette sitt samtykke til at personlige opplysninger kan bli publisert for offentligheten. Det er journalistens plikt å forsikre seg om at dette forholdet er kjent for søkeren.

Samtykkeskjemaet på norsk eller engelsk sendes på e-post til presse@udi.no. Kopi av gyldig legitimasjon skal også legges ved.

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (bokmål, pdf, 540 kB)

Erklæring om samtykke for fritak av teieplikt (nynorsk, pdf, 535 kB)

Samtykkeskjema for fritak av taushetsplikten (engelsk, pdf, 539 kB)