Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for praktikant


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Sjå forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du ønsker å gi arbeidsgiveren din eller en annen person i Norge lov til å følge opp søknaden din i UDI

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du er mellom 15 og 18 år

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere et av disse to dokumentene:

  • UDIs samtykkeskjema  for barn som skal studere i Norge (pdf, 558 kB) som er utfylt og underskrevet av begge foreldrene dine. (www.udi.no/skjema)
  • en erklæring der foreldrene dine skriver at de samtykker til at du får studere i Norge. Erklæringen må være underskrevet av begge foreldrene dine, eller av de som har foreldreansvaret for deg.

Foreldrene dine må møte opp på ambassaden/konsulatet/søknadssenteret for å levere samtykkeskjemaet eller erklæringen og vise fram pass eller annen legitimasjon med bilde og signatur. Alternativt kan foreldrene dine få skjemaet/egenerklæringen stemplet av en notarius publicus. 

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Arbeidstilbudsskjema, pdf, 2,2 MB (www.udi.no/skjema)

Dato/sted:
Underskrift: