Skal søkje Opphaldskort for familiemedlemmar av EU/EØS-borgarar


Du kan søkje om familieinnvandring viss du vil flytte til ein familiemedlem i Noreg. Viss du kjem frå eit land utanfor EU/ EØS og familiemedlemmen i Noreg er EU/EØS-borgar, kan du søkje om opphaldskort for familiemedlem av en EØS-borgar.  
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?