Skal søke Oppheve innreiseforbud


Hvis du har blitt utvist fra Norge, men likevel ønsker å reise hit, kan du søke om å få opphevet innreiseforbudet.
help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.