Opphold etter EU/EØS-regelverket


Er du EU/EØS-borgere har du rett til å bo, arbeide, og studere i Norge. Avhengig av hvor dere er fra, kan familiemedlemmene til en EU/EØS-borger enten søke om oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke registreringsordningen.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.