Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2018. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2019: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 4 1 3 6 4 4 2 3 5 3 35
Albania 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
Algerie 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Egypt 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Eritrea 4 2 1 3 1 1 0 1 1 2 16
Etiopia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Irak 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
Iran 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Jemen 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Russland 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Somalia 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
Statsløs 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 6
Syria 6 2 4 1 0 3 4 3 9 3 35
Sør-Afrika 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Totalt 15 9 8 14 7 12 7 18 19 10 119

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.11.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?