Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2018. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2019: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 4 1 3 6 4 4 22
Albania 0 0 0 1 0 1 2
Algerie 0 1 0 0 0 1 2
Eritrea 4 2 1 3 1 1 12
Etiopia 0 1 0 0 0 0 1
Irak 0 0 0 2 0 0 2
Iran 1 0 0 0 0 0 1
Jemen 0 0 0 0 0 2 2
Russland 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 0 0 0 0 1 0 1
Statsløs 0 2 0 0 0 0 2
Syria 6 2 4 1 0 3 16
Sør-Afrika 0 0 0 1 0 0 1
Totalt 15 9 8 14 7 12 65

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?