Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2019, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Afghanistan 348 346 335 315 313 278 261
Albania 29 27 31 31 24 25 12
Algerie 9 9 8 7 6 9 8
Andre1 99 99 92 92 79 86 97
Angola 6 11 6 6 6 0 0
Bangladesh 21 21 20 20 20 20 20
Burundi 0 0 0 0 0 5 5
Colombia 9 12 15 17 16 17 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 15 15 16 15 13 13 13
El Salvador 8 8 8 8 8 8 7
Eritrea 401 380 347 331 326 318 318
Etiopia 373 375 367 360 355 341 337
Filippinene 6 6 6 6 6 5 5
Ghana 18 18 16 16 16 12 12
Irak 278 268 251 248 238 228 218
Iran 315 309 301 293 289 287 278
Jemen 18 19 13 13 11 8 8
Kamerun 6 0 0 0 0 0 0
Kasakhstan 0 8 9 8 8 8 0
Kenya 5 8 6 5 5 5 5
Kina 23 21 20 18 18 16 17
Libya 6 5 6 6 6 7 9
Marokko 11 11 11 10 8 0 0
Mongolia 5 5 0 0 0 0 0
Myanmar 7 7 6 6 6 0 0
Nicaragua 16 17 18 17 18 18 18
Nigeria 20 20 16 18 16 16 16
Norge 29 29 27 27 28 29 30
Pakistan 18 18 17 17 17 15 16
Peru 0 0 0 0 6 6 6
Russland 42 54 57 60 64 73 82
Saudi-Arabia 7 7 0 0 0 0 0
Somalia 171 160 146 134 128 131 121
Sri Lanka 7 7 7 7 6 0 0
Statsløs 149 140 139 131 134 133 135
Sudan 67 51 40 33 33 25 24
Syria 308 266 254 216 214 192 211
Sør-Sudan 14 14 14 14 11 11 7
Tyrkia 745 765 772 752 707 657 663
Uganda 8 8 7 6 5 5 5
Ukraina 10 10 10 13 13 18 15
Usbekistan 10 9 9 9 9 9 0
Venezuela 18 20 19 17 14 15 14
Vietnam 0 0 0 0 0 6 6
Totalt 3655 3583 3442 3302 3200 3055 3016

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 06.08.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?