Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Juli 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 65 78 43 24 0 51 261
Albania 1 0 6 4 0 1 12
Algerie 1 0 2 0 0 5 8
Andre1 4 5 24 20 4 40 97
Bangladesh 7 1 0 1 0 11 20
Burundi 0 2 0 1 0 2 5
Colombia 1 3 7 5 1 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 2 2 3 0 2 13
El Salvador 0 0 7 0 0 0 7
Eritrea 77 31 27 7 13 163 318
Etiopia 46 34 12 20 14 211 337
Filippinene 0 0 0 0 0 5 5
Ghana 4 0 0 0 0 8 12
Irak 27 10 35 10 1 135 218
Iran 12 10 39 50 2 165 278
Jemen 1 0 5 1 0 1 8
Kenya 1 1 1 1 0 1 5
Kina 3 0 3 4 1 6 17
Libya 1 1 4 1 0 2 9
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 0 5 5 2 0 4 16
Norge 0 0 0 0 30 0 30
Pakistan 0 0 7 1 1 7 16
Peru 0 0 3 3 0 0 6
Russland 19 3 27 23 0 10 82
Somalia 32 16 7 14 4 48 121
Statsløs 9 4 26 49 2 45 135
Sudan 2 2 14 0 0 6 24
Syria 67 3 131 3 1 6 211
Sør-Sudan 5 0 0 2 0 0 7
Tyrkia 118 2 516 16 0 11 663
Uganda 1 0 2 2 0 0 5
Ukraina 0 0 2 7 0 6 15
Venezuela 1 0 10 3 0 0 14
Vietnam 0 0 2 0 0 4 6
Totalt 509 213 985 279 74 956 3016

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 06.08.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?