Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
April 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 114 74 36 19 10 62 315
Albania 0 0 16 11 2 2 31
Algerie 1 0 0 1 0 5 7
Andre1 6 7 27 18 1 33 92
Angola 0 1 1 4 0 0 6
Bangladesh 5 3 0 6 0 6 20
Colombia 2 0 7 6 2 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 5 3 0 4 15
El Salvador 1 0 7 0 0 0 8
Eritrea 70 41 34 11 14 161 331
Etiopia 29 45 18 25 15 228 360
Filippinene 0 0 0 6 0 0 6
Ghana 0 8 0 0 0 8 16
Irak 38 20 33 26 2 129 248
Iran 4 13 53 48 4 171 293
Jemen 2 0 6 3 0 2 13
Kasakhstan 0 0 3 1 4 0 8
Kenya 0 2 1 0 0 2 5
Kina 5 0 2 0 1 10 18
Libya 0 0 2 1 0 3 6
Marokko 0 0 3 0 1 6 10
Myanmar 0 0 0 3 1 2 6
Nicaragua 0 0 17 0 0 0 17
Nigeria 0 5 4 2 3 4 18
Norge 0 0 0 0 27 0 27
Pakistan 0 0 6 0 2 9 17
Russland 3 12 35 3 2 5 60
Somalia 15 27 10 19 6 57 134
Sri Lanka 5 1 0 1 0 0 7
Statsløs 6 5 27 47 3 43 131
Sudan 13 1 12 1 1 5 33
Syria 82 0 107 17 4 6 216
Sør-Sudan 12 0 0 2 0 0 14
Tyrkia 170 2 525 15 30 10 752
Uganda 1 0 3 2 0 0 6
Ukraina 0 0 2 6 0 5 13
Usbekistan 0 0 1 2 0 6 9
Venezuela 2 0 14 1 0 0 17
Totalt 587 269 1017 310 135 984 3302

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.06.2019 statistikk januar - mai
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?