Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Oktober 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 52 58 24 29 3 46 212
Albania 1 0 6 6 0 3 16
Algerie 1 0 1 0 0 5 7
Andre1 8 5 28 13 0 36 90
Bangladesh 2 1 0 5 0 1 9
Burundi 0 2 0 0 0 3 5
Colombia 0 3 6 1 1 4 15
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 2 3 0 1 9
Egypt 0 1 5 0 0 0 6
Eritrea 90 30 37 10 9 154 330
Etiopia 36 33 18 14 20 179 300
Ghana 3 0 0 0 0 7 10
Irak 13 14 32 6 1 121 187
Iran 3 9 42 45 1 161 261
Jemen 1 0 13 2 0 0 16
Kamerun 1 0 3 0 0 2 6
Kenya 2 0 2 1 0 1 6
Kina 3 4 4 2 1 6 20
Malaysia 0 0 0 5 0 0 5
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 2 4 5 1 0 4 16
Norge 0 0 0 0 32 0 32
Pakistan 1 0 8 11 1 2 23
Peru 0 0 3 3 0 0 6
Russland 13 2 23 46 0 3 87
Somalia 25 15 9 8 3 41 101
Statsløs 17 4 39 41 2 46 149
Sudan 5 2 14 0 0 5 26
Syria 90 2 151 7 1 11 262
Tyrkia 138 2 363 18 1 5 527
Uganda 0 0 7 2 0 1 10
Ukraina 0 0 6 8 0 1 15
Venezuela 1 0 5 10 0 0 16
Vietnam 0 0 0 2 0 4 6
Totalt 509 193 872 301 76 853 2804

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.11.2019 10:00

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?