Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Juni 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 68 96 40 27 0 47 278
Albania 1 0 8 14 0 2 25
Algerie 1 0 2 1 0 5 9
Andre1 7 5 24 16 1 33 86
Bangladesh 7 1 0 1 0 11 20
Burundi 0 2 0 2 0 1 5
Colombia 1 3 8 4 1 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 2 4 3 0 2 13
El Salvador 1 0 7 0 0 0 8
Eritrea 72 31 28 11 13 163 318
Etiopia 48 33 12 22 13 213 341
Filippinene 0 0 0 0 0 5 5
Ghana 3 1 0 0 0 8 12
Irak 29 9 35 12 0 143 228
Iran 13 10 40 52 2 170 287
Jemen 1 0 5 1 0 1 8
Kasakhstan 4 0 0 1 3 0 8
Kenya 1 1 1 1 0 1 5
Kina 4 0 0 4 1 7 16
Libya 1 0 3 1 0 2 7
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 0 5 5 2 0 4 16
Norge 0 0 0 0 29 0 29
Pakistan 0 0 7 1 1 6 15
Peru 0 0 3 3 0 0 6
Russland 16 2 34 14 1 6 73
Somalia 35 16 9 15 4 52 131
Statsløs 8 3 32 50 1 39 133
Sudan 4 2 13 0 0 6 25
Syria 68 2 111 2 2 7 192
Sør-Sudan 9 0 0 2 0 0 11
Tyrkia 108 2 516 18 1 12 657
Uganda 1 0 3 1 0 0 5
Ukraina 0 0 2 9 0 7 18
Usbekistan 0 0 0 2 0 7 9
Venezuela 0 0 12 3 0 0 15
Vietnam 0 0 2 0 0 4 6
Totalt 513 226 982 297 73 964 3055

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?