Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Desember 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 32 52 21 30 9 40 184
Albania 1 0 12 5 0 2 20
Algerie 1 0 1 0 0 5 7
Andre1 11 6 22 16 2 32 89
Angola 0 1 7 1 0 0 9
Bangladesh 7 1 1 0 1 1 11
Colombia 0 3 16 3 0 0 22
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 2 1 3 0 1 10
Elfenbenskysten 0 0 4 0 0 3 7
Eritrea 63 27 36 10 9 151 296
Etiopia 38 28 13 16 18 178 291
Georgia 0 0 3 3 0 0 6
Ghana 0 0 0 0 0 7 7
Irak 13 16 33 5 1 118 186
Iran 10 8 41 45 0 155 259
Jemen 3 0 22 2 0 0 27
Kina 2 4 2 1 1 3 13
Kosovo 0 0 3 4 0 1 8
Nicaragua 2 0 12 6 0 0 20
Nigeria 7 2 3 0 0 5 17
Norge 0 0 0 0 31 0 31
Pakistan 1 0 3 12 1 6 23
Peru 0 0 3 11 0 0 14
Russland 14 0 13 42 0 7 76
Rwanda 0 1 5 0 0 1 7
Somalia 25 11 10 9 4 35 94
Statsløs 9 5 38 39 3 41 135
Sudan 3 1 8 3 0 6 21
Syria 39 2 169 2 0 14 226
Tyrkia 75 9 272 14 0 1 371
Uganda 0 0 6 2 0 0 8
Ukraina 0 0 6 10 0 2 18
Venezuela 0 0 10 5 0 1 16
Vietnam 0 0 0 2 0 4 6
Totalt 359 179 796 301 80 820 2535

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?