Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Mars 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 101 89 38 30 12 65 335
Albania 0 0 22 5 2 2 31
Algerie 0 0 0 1 0 7 8
Andre1 11 7 28 12 2 32 92
Angola 0 1 1 0 4 0 6
Bangladesh 5 3 0 6 0 6 20
Colombia 0 0 7 6 2 0 15
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 6 3 0 4 16
El Salvador 0 0 7 1 0 0 8
Eritrea 76 42 36 14 13 166 347
Etiopia 31 48 15 31 13 229 367
Filippinene 0 0 0 6 0 0 6
Ghana 0 8 0 0 0 8 16
Irak 38 21 30 32 4 126 251
Iran 5 14 61 48 3 170 301
Jemen 3 0 2 6 0 2 13
Kasakhstan 0 0 4 1 4 0 9
Kenya 0 2 1 0 0 3 6
Kina 5 0 1 1 2 11 20
Libya 0 0 2 1 0 3 6
Marokko 1 0 3 0 0 7 11
Myanmar 0 0 0 3 1 2 6
Nicaragua 0 0 18 0 0 0 18
Nigeria 0 5 4 2 3 2 16
Norge 0 0 0 0 27 0 27
Pakistan 0 1 6 0 2 8 17
Russland 0 12 32 5 2 6 57
Somalia 19 27 13 22 4 61 146
Sri Lanka 1 4 0 1 1 0 7
Statsløs 7 7 39 41 3 42 139
Sudan 13 6 14 1 1 5 40
Syria 109 0 122 8 5 10 254
Sør-Sudan 3 9 0 2 0 0 14
Tyrkia 112 2 595 19 35 9 772
Uganda 2 0 3 2 0 0 7
Ukraina 0 0 2 3 0 5 10
Usbekistan 0 0 1 3 0 5 9
Venezuela 2 0 15 2 0 0 19
Totalt 545 310 1128 318 145 996 3442

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
07.05.2019 statistikk januar - april
05.06.2019 statistikk januar - mai
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?