Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
September 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 56 66 33 33 3 45 236
Albania 1 0 6 5 0 1 13
Algerie 1 0 1 0 0 5 7
Andre1 7 5 25 13 5 28 83
Bangladesh 2 1 0 5 0 1 9
Burundi 0 2 0 1 0 2 5
Colombia 0 3 7 0 1 4 15
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 2 2 3 0 2 11
El Salvador 4 0 3 0 0 0 7
Eritrea 81 32 36 8 8 159 324
Etiopia 42 34 17 13 16 192 314
Ghana 3 0 0 0 0 8 11
Irak 12 10 39 7 1 128 197
Iran 9 9 46 46 1 159 270
Jemen 2 0 6 2 0 0 10
Kamerun 1 0 2 1 0 3 7
Kenya 2 0 1 1 0 1 5
Kina 3 0 4 4 1 6 18
Kosovo 0 0 2 3 0 0 5
Libya 2 0 1 0 0 2 5
Marokko 0 0 2 0 0 3 5
Myanmar 0 0 2 0 0 3 5
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 2 3 5 3 0 5 18
Norge 0 0 0 0 31 0 31
Pakistan 0 0 15 0 1 6 22
Peru 0 0 3 3 0 0 6
Russland 19 2 18 45 0 4 88
Somalia 25 14 10 10 3 44 106
Statsløs 13 4 37 40 2 49 145
Sudan 7 2 9 0 0 5 23
Syria 85 3 138 6 2 5 239
Tyrkia 211 1 390 22 3 6 633
Uganda 0 0 6 2 0 0 8
Ukraina 0 0 3 7 0 1 11
Venezuela 3 0 8 5 0 1 17
Vietnam 0 0 0 2 0 4 6
Totalt 595 193 893 292 78 882 2933

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.10.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?