Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
November 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 47 53 21 29 9 42 201
Albania 1 0 8 9 0 3 21
Algerie 1 0 1 0 0 5 7
Andre1 10 6 20 9 2 28 75
Angola 0 1 3 1 1 0 6
Bangladesh 2 1 2 5 0 1 11
Colombia 1 3 16 2 0 3 25
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 2 1 3 0 1 10
Egypt 0 1 2 0 0 3 6
Eritrea 75 27 40 10 11 152 315
Etiopia 34 29 20 18 19 174 294
Ghana 0 0 0 0 0 7 7
Irak 10 12 35 5 1 115 178
Iran 4 8 43 45 1 153 254
Jemen 1 0 15 2 0 0 18
Kamerun 1 0 1 3 0 0 5
Kenya 2 0 0 1 0 2 5
Kina 3 4 2 1 1 7 18
Kosovo 0 0 0 4 0 1 5
Libya 0 0 6 0 0 1 7
Malaysia 0 0 0 5 0 0 5
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 4 2 5 1 0 4 16
Norge 0 0 0 0 32 0 32
Pakistan 1 0 8 11 1 3 24
Peru 0 0 11 3 0 0 14
Russland 12 0 14 51 0 4 81
Rwanda 0 1 5 0 0 1 7
Somalia 28 13 8 9 3 37 98
Statsløs 17 4 39 41 2 43 146
Sudan 6 0 8 3 0 6 23
Syria 63 2 160 2 2 14 243
Tyrkia 158 9 299 11 0 5 482
Uganda 0 0 7 2 0 0 9
Ukraina 0 0 6 7 0 2 15
Venezuela 0 0 7 5 0 1 13
Vietnam 0 0 0 2 0 4 6
Totalt 484 178 829 302 85 822 2700

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
07.01.2020 statistikk januar - desember 2019

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.12.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?