Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Mai 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse skal bosettes Med tillatelse skal ikke bosettes Med søknad til behandling Med avslag til klagebehandling Henlagt/trukket/ukjent Med utreiseplikt* Total
Afghanistan 85 96 47 22 7 56 313
Albania 1 0 9 9 0 5 24
Algerie 1 0 0 0 0 5 6
Andre1 6 7 19 14 1 32 79
Angola 0 1 1 0 0 4 6
Bangladesh 7 1 0 6 0 6 20
Colombia 1 3 8 3 1 0 16
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 5 3 0 2 13
El Salvador 1 0 7 0 0 0 8
Eritrea 77 31 31 11 14 162 326
Etiopia 47 32 17 20 14 225 355
Filippinene 0 0 0 1 0 5 6
Ghana 7 1 0 0 0 8 16
Irak 36 11 35 22 1 133 238
Iran 12 9 46 52 3 167 289
Jemen 5 0 4 1 0 1 11
Kasakhstan 0 0 4 1 3 0 8
Kenya 1 1 1 0 0 2 5
Kina 5 0 2 0 1 10 18
Libya 0 0 1 1 0 4 6
Marokko 0 0 1 0 0 7 8
Myanmar 0 0 1 1 0 4 6
Nicaragua 0 0 16 2 0 0 18
Nigeria 0 5 5 2 0 4 16
Norge 0 0 0 0 28 0 28
Pakistan 0 0 7 0 1 9 17
Peru 0 0 6 0 0 0 6
Russland 20 2 27 9 1 5 64
Somalia 32 15 8 15 4 54 128
Sri Lanka 4 1 0 0 0 1 6
Statsløs 8 3 32 47 1 43 134
Sudan 13 1 13 1 0 5 33
Syria 84 0 107 5 3 15 214
Sør-Sudan 9 0 0 2 0 0 11
Tyrkia 121 2 558 17 1 8 707
Uganda 1 0 2 2 0 0 5
Ukraina 0 0 2 8 0 3 13
Usbekistan 0 0 1 2 0 6 9
Venezuela 0 0 13 1 0 0 14
Totalt 585 224 1036 280 84 991 3200

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.06.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?