Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2019)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2019: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
StatsborgerskapMed tillatelse skal bosettesMed tillatelse skal ikke bosettesMed søknad til behandlingMed avslag til klagebehandlingHenlagt/trukket/ukjentMed utreiseplikt*Total
Afghanistan 56 113 48 45 16 70 348
Albania 0 0 22 4 2 1 29
Algerie 0 0 1 1 0 7 9
Andre1 3 8 32 23 3 30 99
Angola 0 1 4 0 1 0 6
Bangladesh 5 3 0 7 0 6 21
Colombia 0 0 7 0 2 0 9
Dem. Rep. Kongo (DRC) 1 2 5 5 0 2 15
El Salvador 0 0 7 1 0 0 8
Eritrea 112 37 43 16 13 180 401
Etiopia 28 45 21 35 14 230 373
Filippinene 0 0 0 6 0 0 6
Ghana 0 8 0 0 0 10 18
Irak 29 26 32 39 3 149 278
Iran 10 11 60 57 1 176 315
Jemen 4 0 8 3 0 3 18
Kamerun 0 1 0 3 0 2 6
Kenya 0 2 1 0 0 2 5
Kina 1 0 8 3 2 9 23
Libya 0 0 2 0 1 3 6
Marokko 1 0 1 0 0 9 11
Mongolia 0 0 0 0 0 5 5
Myanmar 0 0 0 3 1 3 7
Nicaragua 0 0 16 0 0 0 16
Nigeria 2 3 4 2 4 5 20
Norge 0 0 0 0 29 0 29
Pakistan 0 1 6 2 1 8 18
Russland 0 12 19 2 2 7 42
Saudi-Arabia 3 0 2 0 2 0 7
Somalia 18 27 19 23 6 78 171
Sri Lanka 0 4 0 1 1 1 7
Statsløs 10 7 73 4 6 49 149
Sudan 37 6 15 3 0 6 67
Syria 158 0 111 16 8 15 308
Sør-Sudan 0 9 5 0 0 0 14
Tyrkia 4 2 675 15 42 7 745
Uganda 2 0 4 2 0 0 8
Ukraina 0 0 3 5 0 2 10
Usbekistan 0 0 3 1 1 5 10
Venezuela 0 0 15 3 0 0 18
Totalt 484 328 1272 330 161 1080 3655

*Beboere i asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden hvor vedtaket kan iverksettes.
1Samlekategori for statsborgerskap med færre enn 5 personer registrert som beboere i mottak.Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
05.03.2019 statistikk januar - februar
04.04.2019 statistikk januar - mars
07.05.2019 statistikk januar - april
05.06.2019 statistikk januar - mai
04.07.2019 statistikk januar - juni
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?