Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 210 33 92 9 9 25
Colombia 0 0 15 5 0 5
Eritrea 48 24 16 15 10 110
Etiopia 24 23 7 24 13 108
Irak 17 13 0 26 0 65
Iran 9 15 18 45 0 91
Kina 0 0 83 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 6
Marokko 0 0 0 5 0 0
Norge 0 0 0 0 21 0
Pakistan 0 0 0 6 0 0
Peru 0 0 0 0 0 11
Russland 0 0 0 5 0 7
Somalia 7 20 0 5 6 43
Statsløs 0 0 7 13 0 25
Syria 94 0 151 10 0 10
Tyrkia 29 0 55 5 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0 6
Usbekistan 5 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 9 0 0 7
Andre land 13 30 28 36 7 63
Total 456 158 481 209 66 582

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?