Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 25 36 13 7 0 22
Albania 0 0 0 0 0 12
Angola 0 0 0 6 0 0
Colombia 0 0 0 0 0 10
Eritrea 42 20 0 16 12 135
Etiopia 33 31 6 27 12 120
Ghana 7 0 0 0 0 0
Irak 15 19 8 20 0 78
Iran 14 19 16 26 0 115
Jemen 8 0 5 0 0 0
Norge 0 0 0 0 12 0
Pakistan 0 0 6 5 0 0
Peru 0 0 0 0 0 11
Russland 0 0 0 8 0 19
Somalia 14 13 0 7 6 39
Statsløs 0 9 14 10 0 31
Sudan 0 0 0 6 0 0
Syria 87 0 139 5 0 13
Tyrkia 23 7 25 0 0 14
Ukraina 0 0 0 0 0 10
Usbekistan 0 0 5 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 8
Andre land 11 27 32 50 9 69
Total 279 181 269 193 51 706

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?