EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 46 11 61 4 122
Bulgaria 249 51 5 0 305
Estland 147 34 2 1 184
Frankrike 224 56 291 12 583
Hellas 238 85 22 2 347
Irland 37 11 18 1 67
Italia 323 80 200 10 613
Kroatia 281 68 7 0 356
Kypros 6 1 1 0 8
Latvia 462 102 9 1 574
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1351 447 15 2 1815
Luxembourg 1 0 1 0 2
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 160 52 145 14 371
Polen 3265 895 39 8 4207
Portugal 215 51 22 6 294
Romania 726 151 15 3 895
Slovakia 171 35 14 2 222
Slovenia 10 1 4 1 16
Spania 392 107 96 6 601
Storbritannia 586 98 64 49 797
Sveits 27 9 47 8 91
Tsjekkia 111 7 58 2 178
Tyskland 418 146 442 27 1033
Ungarn 143 29 15 7 194
Østerrike 40 13 54 3 110
Totalt 9630 2540 1648 169 13987

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?