EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 71 14 127 5 217
Bulgaria 322 67 7 0 396
Estland 190 38 5 1 234
Frankrike 298 85 528 13 924
Hellas 310 127 33 2 472
Irland 54 12 28 1 95
Italia 415 110 373 15 913
Kroatia 364 103 12 0 479
Kypros 7 2 3 0 12
Latvia 588 131 16 1 736
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1753 592 31 3 2379
Luxembourg 1 0 6 0 7
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 225 92 286 21 624
Polen 4143 1104 74 10 5331
Portugal 273 72 45 9 399
Romania 925 191 28 5 1149
Slovakia 233 37 24 3 297
Slovenia 13 1 8 1 23
Spania 547 151 260 11 969
Storbritannia 766 146 165 67 1144
Sveits 35 9 78 9 131
Tsjekkia 144 12 101 2 259
Tyskland 572 198 1047 43 1860
Ungarn 191 40 27 10 268
Østerrike 55 15 102 4 176
Totalt 12496 3349 3415 236 19496

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?