EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
The table is loading data
Januar - april 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
StatsborgerskapArbeidFamilieUtdanningEgne midlerTotalt
Belgia 27 8 61 3 99
Bulgaria 170 38 5 0 213
Estland 98 24 2 1 125
Frankrike 151 34 281 10 476
Hellas 165 59 17 1 242
Irland 21 7 16 1 45
Italia 211 63 190 5 469
Kroatia 188 49 7 0 244
Kypros 4 1 1 0 6
Latvia 324 67 9 1 401
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 922 303 15 1 1241
Luxembourg 1 0 1 0 2
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 110 35 133 11 289
Polen 2159 650 38 8 2855
Portugal 150 41 21 5 217
Romania 508 115 14 2 639
Slovakia 108 27 14 2 151
Slovenia 10 1 4 0 15
Spania 248 73 92 5 418
Storbritannia 420 72 62 33 587
Sveits 21 7 45 7 80
Tsjekkia 63 4 58 0 125
Tyskland 292 116 430 21 859
Ungarn 94 24 15 5 138
Østerrike 28 7 50 2 87
Totalt 6494 1825 1582 124 10025

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?