EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 38 10 61 4 113
Bulgaria 213 40 5 0 258
Estland 125 27 2 1 155
Frankrike 188 49 284 11 532
Hellas 205 70 22 2 299
Irland 30 10 18 1 59
Italia 267 68 200 7 542
Kroatia 242 64 7 0 313
Kypros 6 1 1 0 8
Latvia 398 87 9 1 495
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1150 374 15 2 1541
Luxembourg 1 0 1 0 2
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 144 47 137 11 339
Polen 2744 765 38 8 3555
Portugal 181 46 22 6 255
Romania 609 138 15 3 765
Slovakia 135 31 14 2 182
Slovenia 10 1 4 0 15
Spania 314 89 95 5 503
Storbritannia 516 81 62 42 701
Sveits 23 9 46 8 86
Tsjekkia 86 6 58 1 151
Tyskland 366 133 438 25 962
Ungarn 120 25 15 5 165
Østerrike 34 10 54 3 101
Totalt 8146 2181 1624 148 12099

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?