EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 55 12 61 5 133
Bulgaria 288 58 5 0 351
Estland 163 36 2 1 202
Frankrike 256 63 295 12 626
Hellas 273 109 23 2 407
Irland 43 11 18 1 73
Italia 355 92 201 12 660
Kroatia 323 87 7 0 417
Kypros 7 2 1 0 10
Latvia 505 111 9 1 626
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1533 505 15 2 2055
Luxembourg 1 0 2 0 3
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 194 61 147 14 416
Polen 3642 966 40 8 4656
Portugal 249 60 23 6 338
Romania 797 162 15 3 977
Slovakia 195 36 14 2 247
Slovenia 10 1 4 1 16
Spania 473 123 97 8 701
Storbritannia 664 118 67 54 903
Sveits 29 9 47 9 94
Tsjekkia 124 9 58 2 193
Tyskland 472 167 444 32 1115
Ungarn 164 39 15 7 225
Østerrike 44 13 54 4 115
Totalt 10860 2850 1665 186 15561

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?