EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 59 23 179 5 266
Bulgaria 302 102 12 7 423
Estland 224 35 14 1 274
Frankrike 300 133 877 55 1365
Hellas 228 139 41 2 410
Irland 78 11 30 12 131
Italia 410 107 502 31 1050
Kroatia 199 60 8 4 271
Kypros 9 1 3 1 14
Latvia 701 206 20 1 928
Litauen 1716 477 29 5 2227
Luxembourg 2 1 8 0 11
Malta 3 0 1 0 4
Nederland 243 70 279 40 632
Polen 4261 1443 106 26 5836
Portugal 334 76 62 5 477
Romania 860 237 51 9 1157
Slovakia 180 32 45 4 261
Slovenia 19 9 5 0 33
Spania 731 178 484 21 1414
Sveits 38 14 77 11 140
Tsjekkia 116 23 93 6 238
Tyskland 655 267 1555 114 2591
Ungarn 146 75 43 4 268
Østerrike 70 13 105 9 197
Totalt 11884 3732 4629 373 20618

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?