EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 16 4 58 2 80
Bulgaria 94 25 4 2 125
Estland 59 12 6 0 77
Frankrike 93 45 288 23 449
Hellas 73 54 15 0 142
Irland 21 2 2 4 29
Italia 125 30 186 16 357
Kroatia 63 16 4 3 86
Kypros 3 0 1 0 4
Latvia 235 71 5 1 312
Litauen 482 151 7 0 640
Luxembourg 2 1 2 0 5
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 72 21 44 9 146
Polen 1393 408 16 10 1827
Portugal 91 31 14 1 137
Romania 240 89 13 1 343
Slovakia 73 12 21 0 106
Slovenia 5 2 0 0 7
Spania 174 58 116 8 356
Sveits 8 6 13 3 30
Tsjekkia 34 9 27 3 73
Tyskland 185 103 455 42 785
Ungarn 47 26 12 0 85
Østerrike 14 3 41 2 60
Totalt 3603 1179 1350 130 6262

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?