EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 29 9 63 4 105
Bulgaria 161 50 4 4 219
Estland 147 22 7 1 177
Frankrike 146 69 319 36 570
Hellas 129 77 18 1 225
Irland 39 5 3 7 54
Italia 207 52 217 22 498
Kroatia 117 34 4 4 159
Kypros 4 1 1 1 7
Latvia 435 120 5 1 561
Litauen 1086 315 9 3 1413
Luxembourg 2 1 2 0 5
Malta 3 0 0 0 3
Nederland 119 30 56 17 222
Polen 2841 880 18 14 3753
Portugal 170 46 14 2 232
Romania 505 138 15 5 663
Slovakia 125 22 22 2 171
Slovenia 6 4 1 0 11
Spania 360 98 136 10 604
Sveits 18 8 16 7 49
Tsjekkia 66 15 34 5 120
Tyskland 295 158 521 60 1034
Ungarn 79 46 14 3 142
Østerrike 30 7 44 3 84
Totalt 7119 2207 1543 212 11081

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?