EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
The table is loading data
Januar - august 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 42 16 93 5 156
Bulgaria 210 63 8 4 285
Estland 178 27 9 1 215
Frankrike 218 108 437 43 806
Hellas 164 93 29 1 287
Irland 60 7 14 7 88
Italia 271 77 268 25 641
Kroatia 148 40 4 4 196
Kypros 8 1 2 1 12
Latvia 540 148 8 1 697
Litauen 1318 377 20 5 1720
Luxembourg 2 1 4 0 7
Malta 3 0 0 0 3
Nederland 172 46 129 26 373
Polen 3461 1111 46 20 4638
Portugal 226 55 23 3 307
Romania 664 179 35 6 884
Slovakia 147 28 29 2 206
Slovenia 15 5 2 0 22
Spania 493 135 233 13 874
Sveits 28 13 28 9 78
Tsjekkia 85 20 63 5 173
Tyskland 427 203 785 77 1492
Ungarn 103 61 24 4 192
Østerrike 50 12 54 7 123
Totalt 9033 2826 2347 269 14475

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?