EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - Januar 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 7 0 6 1 14
Bulgaria 33 10 1 1 45
Estland 10 1 4 0 15
Frankrike 35 13 24 8 80
Hellas 26 15 5 0 46
Irland 4 0 0 3 7
Italia 56 12 23 4 95
Kroatia 17 1 0 1 19
Latvia 72 21 1 1 95
Litauen 138 58 1 0 197
Luxembourg 1 1 0 0 2
Nederland 24 10 10 3 47
Polen 334 107 3 6 450
Portugal 36 9 0 1 46
Romania 62 26 6 1 95
Slovakia 25 4 1 0 30
Slovenia 1 2 0 0 3
Spania 69 18 15 4 106
Sveits 3 2 0 0 5
Tsjekkia 12 3 7 1 23
Tyskland 74 43 97 14 228
Ungarn 16 5 1 0 22
Østerrike 6 1 2 0 9
Totalt 1061 362 207 49 1679

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?