Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2019: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Albania 2 5 11 10 11 39
Algerie 2 2 1 1 0 6
Andre4 1 4 2 1 1 9
Argentina 5 3 29 8 5 50
Armenia 2 0 0 1 0 3
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 5
Australia 12 14 17 23 19 85
Bangladesh 3 4 4 3 1 15
Bolivia 0 0 0 2 0 2
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 41
Brasil 22 29 16 22 12 101
Canada 14 12 20 16 8 70
Chile 2 1 4 3 3 13
Colombia 4 2 3 7 0 16
Costa Rica 0 0 2 2 1 5
Cuba 1 1 0 1 0 3
Dominikanske Republikk 0 0 0 1 0 1
Ecuador 1 1 1 0 1 4
Egypt 2 4 1 1 2 10
El Salvador 0 1 0 0 1 2
Etiopia 0 2 0 1 1 4
Filippinene 52 48 69 39 61 269
Georgia 1 0 0 0 3 4
Ghana 2 5 2 1 0 10
Guatemala 1 0 1 1 0 3
Hviterussland 20 13 23 19 34 109
India 213 199 203 139 137 891
Indonesia 6 6 8 7 3 30
Irak 0 1 0 1 0 2
Iran 10 14 5 19 13 61
Israel 2 3 1 0 0 6
Japan 2 2 15 4 6 29
Jemen 1 0 1 0 1 3
Jordan 0 0 0 0 1 1
Kambodsja 0 1 1 1 0 3
Kamerun 1 1 0 0 1 3
Kasakhstan 1 3 3 0 1 8
Kenya 2 6 37 13 1 59
Kina 35 28 23 113 29 228
Kirgisistan 0 0 3 0 0 3
Kosovo 2 1 2 6 3 14
Kuwait 1 2 1 0 0 4
Libanon 0 1 2 1 2 6
Libya 0 1 0 0 1 2
Madagaskar 1 1 0 0 0 2
Makedonia 7 4 2 4 3 20
Malawi 2 0 2 2 0 6
Malaysia 2 7 2 4 3 18
Mali 0 0 0 3 0 3
Marokko 0 0 2 0 1 3
Mexico 4 4 2 11 9 30
Moldova 0 1 0 2 6 9
Mongolia 0 8 0 1 0 9
Montenegro 5 0 1 0 4 10
Mosambik 0 0 0 1 0 1
Nepal 6 7 33 54 20 120
New Zealand 0 4 11 6 10 31
Nigeria 5 3 6 4 0 18
Pakistan 6 9 8 12 11 46
Peru 2 3 1 1 3 10
Russland 29 27 23 37 40 156
Senegal 0 1 0 0 0 1
Serbia 37 30 43 51 44 205
Singapore 3 3 1 0 3 10
Sri Lanka 2 5 2 4 1 14
Statsløs 2 2 4 3 1 12
Syria 1 3 0 0 2 6
Sør-Afrika 9 10 9 4 7 39
Sør-Korea 3 8 5 3 4 23
Tanzania 1 1 8 3 0 13
Thailand 54 5 45 53 17 174
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 4
Tunisia 1 1 1 2 1 6
Tyrkia 6 3 8 13 6 36
Uganda 2 1 1 6 0 10
Ukraina 99 115 179 259 106 758
USA 33 30 83 40 40 226
Usbekistan 0 0 1 0 1 2
Venezuela 3 2 6 7 4 22
Vietnam 81 24 313 696 125 1239
Zimbabwe 1 2 3 0 4 10
Totalt 843 754 1329 1760 848 5534

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?