Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - juni 2019: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Albania 2 5 11 10 11 5 44
Algerie 2 2 1 1 0 0 6
Andre4 1 4 2 2 1 2 12
Argentina 5 3 29 8 5 34 84
Armenia 2 0 0 1 0 0 3
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 0 5
Australia 12 14 17 23 19 25 110
Bangladesh 3 4 4 3 1 0 15
Bolivia 0 0 0 2 0 0 2
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 5 46
Brasil 22 29 16 22 12 27 128
Canada 14 12 20 15 8 21 90
Chile 2 1 4 3 3 3 16
Colombia 4 2 3 7 0 8 24
Costa Rica 0 0 2 2 1 0 5
Cuba 1 1 0 1 0 2 5
Dominikanske Republikk 0 0 0 1 0 0 1
Ecuador 1 1 1 0 1 0 4
Egypt 2 4 1 1 2 2 12
El Salvador 0 1 0 0 1 0 2
Etiopia 0 2 0 1 1 0 4
Filippinene 52 48 69 40 61 18 288
Georgia 1 0 0 0 3 1 5
Ghana 2 5 2 1 0 1 11
Guatemala 1 0 1 1 0 0 3
Hviterussland 20 13 23 19 34 8 117
India 213 199 203 139 137 153 1044
Indonesia 6 6 8 7 3 3 33
Irak 0 1 0 1 0 0 2
Iran 10 14 5 19 13 5 66
Israel 2 3 1 0 0 0 6
Japan 2 2 15 4 6 14 43
Jemen 1 0 1 0 1 0 3
Jordan 0 0 0 0 1 0 1
Kambodsja 0 1 1 1 0 0 3
Kamerun 1 1 0 0 1 0 3
Kasakhstan 1 3 3 0 1 2 10
Kenya 2 6 37 13 1 9 68
Kina 35 28 23 113 29 28 256
Kirgisistan 0 0 3 0 0 0 3
Kosovo 2 1 2 6 3 2 16
Kuwait 1 2 1 0 0 0 4
Libanon 0 1 2 1 2 2 8
Libya 0 1 0 0 1 0 2
Madagaskar 1 1 0 0 0 6 8
Makedonia 7 4 2 4 3 3 23
Malawi 2 0 2 2 0 8 14
Malaysia 2 7 2 4 3 2 20
Mali 0 0 0 3 0 0 3
Marokko 0 0 2 0 1 0 3
Mexico 4 4 2 11 9 7 37
Moldova 0 1 0 2 6 1 10
Mongolia 0 8 0 1 0 0 9
Montenegro 5 0 1 0 4 0 10
Mosambik 0 0 0 1 0 4 5
Nepal 6 7 33 54 20 14 134
New Zealand 0 4 11 6 10 13 44
Nigeria 5 3 6 4 0 2 20
Pakistan 6 9 8 12 11 7 53
Peru 2 3 1 1 3 0 10
Russland 29 27 23 37 40 38 194
Senegal 0 1 0 0 0 1 2
Serbia 37 30 43 51 44 30 235
Singapore 3 3 1 0 3 3 13
Sri Lanka 2 5 2 4 1 3 17
Statsløs 2 2 4 3 1 1 13
Syria 1 3 0 0 2 2 8
Sør-Afrika 9 10 9 3 7 7 45
Sør-Korea 3 8 5 3 4 5 28
Tanzania 1 1 8 3 0 6 19
Thailand 54 5 44 53 17 6 179
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 0 4
Tunisia 1 1 1 2 1 1 7
Tyrkia 6 3 8 13 6 11 47
Uganda 2 1 1 6 0 2 12
Ukraina 99 115 178 259 105 103 859
Uruguay 0 0 0 0 0 1 1
USA 33 30 82 39 40 50 274
Usbekistan 0 0 1 0 1 0 2
Venezuela 3 2 6 7 4 2 24
Vietnam 81 24 313 681 120 45 1264
Zambia 0 0 0 0 0 1 1
Zimbabwe 1 2 3 0 4 0 10
Totalt 843 754 1326 1744 842 765 6274

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?