Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2019: Innvilgede arbeidstillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Totalt
Albania 2 5 11 10 11 5 2 46
Algerie 2 2 1 1 0 0 0 6
Andre4 4 9 10 10 8 5 12 58
Argentina 5 3 28 8 5 34 1 84
Armenia 2 0 0 1 0 0 2 5
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 0 1 6
Australia 12 14 17 23 19 24 8 117
Bangladesh 3 4 4 3 1 0 2 17
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 5 15 61
Brasil 22 29 16 22 11 27 22 149
Canada 14 12 20 15 8 22 15 106
Chile 2 1 4 3 3 3 5 21
Colombia 4 2 3 7 1 8 1 26
Costa Rica 0 0 2 2 1 0 0 5
Cuba 1 1 0 1 0 2 0 5
Ecuador 1 1 1 0 1 0 2 6
Egypt 2 4 1 1 2 2 3 15
Etiopia 0 2 0 1 1 0 3 7
Filippinene 51 48 69 40 61 18 23 310
Georgia 1 0 0 0 3 1 1 6
Ghana 2 5 2 1 0 1 2 13
Hviterussland 20 13 23 19 34 8 9 126
India 213 199 203 139 137 153 157 1201
Indonesia 6 6 8 7 3 3 4 37
Iran 10 14 5 19 13 5 20 86
Israel 2 3 1 0 0 0 0 6
Japan 2 2 15 4 6 14 3 46
Kambodsja 0 1 1 1 0 0 2 5
Kasakhstan 1 3 3 0 1 2 0 10
Kenya 2 6 37 13 1 9 1 69
Kina 35 28 23 113 29 28 34 290
Kosovo 2 1 2 6 3 2 8 24
Kuwait 1 2 1 0 0 0 1 5
Libanon 0 1 2 1 2 2 2 10
Madagaskar 1 1 0 0 0 6 1 9
Makedonia 7 4 2 4 3 3 6 29
Malawi 2 0 2 2 0 8 0 14
Malaysia 2 7 2 4 3 2 3 23
Mexico 4 4 2 11 9 7 9 46
Moldova 0 1 0 2 6 1 2 12
Mongolia 0 8 0 1 0 0 0 9
Montenegro 5 0 1 0 4 0 1 11
Mosambik 0 0 0 1 0 4 0 5
Nepal 6 7 33 54 20 14 17 151
New Zealand 0 3 11 6 10 13 44 87
Nigeria 5 3 6 4 0 2 1 21
Pakistan 6 9 8 12 11 7 26 79
Peru 2 3 1 1 3 0 0 10
Russland 29 27 23 37 40 38 42 236
Serbia 37 30 43 51 44 29 23 257
Singapore 3 3 1 0 3 3 4 17
Sri Lanka 2 5 2 4 1 3 6 23
Statsløs 2 2 4 3 1 1 3 16
Syria 1 3 0 0 2 2 0 8
Sør-Afrika 9 10 9 3 7 7 0 45
Sør-Korea 3 8 5 3 4 5 4 32
Tanzania 1 1 8 3 0 6 11 30
Thailand 54 5 44 53 17 6 15 194
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 0 1 5
Tunisia 1 1 1 2 1 1 0 7
Tyrkia 6 3 8 13 6 11 7 54
Uganda 2 1 1 6 0 2 1 13
Ukraina 99 115 178 259 104 103 95 953
USA 33 30 82 38 40 50 43 316
Venezuela 3 2 6 7 4 2 4 28
Vietnam 81 24 313 679 120 45 35 1297
Zimbabwe 1 2 2 0 4 0 3 12
Totalt 842 753 1324 1741 841 764 768 7033

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?