Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2019: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Albania 2 5 11 10 11 5 2 6 52
Algerie 2 2 1 1 0 0 0 1 7
Andre4 2 7 7 9 6 4 9 12 56
Angola 0 1 0 0 0 0 2 3 6
Argentina 5 3 28 8 5 34 1 4 88
Armenia 2 0 0 1 0 0 2 0 5
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 0 1 3 9
Australia 12 14 17 23 19 24 8 24 142
Bangladesh 3 4 4 3 1 0 2 5 22
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 5 15 5 66
Brasil 22 29 16 22 11 27 22 18 167
Canada 14 12 20 15 8 22 15 16 122
Chile 2 1 4 3 3 3 5 2 23
Colombia 4 2 3 7 0 8 1 5 30
Costa Rica 0 0 2 2 1 0 0 1 6
Cuba 1 1 0 1 0 2 0 1 6
Ecuador 1 1 1 0 1 0 2 1 7
Egypt 2 4 1 1 2 2 3 8 23
Etiopia 0 2 0 1 1 0 3 2 9
Filippinene 51 48 69 40 61 18 23 25 340
Georgia 1 0 0 0 3 1 1 0 6
Ghana 2 5 2 1 0 1 2 9 22
Guatemala 1 0 1 1 0 0 1 1 5
Hviterussland 20 13 23 19 34 8 9 5 131
India 213 199 203 139 137 152 156 231 1430
Indonesia 6 6 8 7 3 3 4 9 46
Iran 10 14 5 19 13 5 20 22 108
Israel 2 3 1 0 0 0 0 0 6
Japan 2 2 15 4 6 14 3 3 49
Kambodsja 0 1 1 1 0 0 2 0 5
Kamerun 1 1 0 0 1 0 0 3 6
Kasakhstan 1 3 3 0 1 2 0 2 12
Kenya 2 6 37 13 1 9 1 1 70
Kina 35 28 23 113 29 28 34 37 327
Kosovo 2 1 2 6 3 2 8 4 28
Kuwait 1 2 1 0 0 0 1 0 5
Libanon 0 1 2 1 2 2 2 0 10
Madagaskar 1 1 0 0 0 6 1 1 10
Makedonia 7 4 2 4 3 3 6 15 44
Malawi 2 0 2 2 0 8 0 2 16
Malaysia 2 7 2 4 3 2 3 6 29
Marokko 0 0 2 0 1 0 0 2 5
Mexico 4 4 2 11 9 7 9 7 53
Moldova 0 1 0 2 6 1 2 0 12
Mongolia 0 8 0 1 0 0 0 1 10
Montenegro 5 0 1 0 4 0 1 1 12
Mosambik 0 0 0 1 0 4 0 1 6
Nepal 6 7 32 54 20 14 17 14 164
New Zealand 0 3 11 6 10 13 44 1 88
Nigeria 5 3 6 4 0 2 1 6 27
Pakistan 6 9 8 12 11 7 26 17 96
Peru 2 3 1 1 3 0 0 2 12
Russland 29 27 23 37 40 38 42 26 262
Serbia 37 30 43 51 44 29 23 27 284
Singapore 3 3 1 0 3 3 4 7 24
Sri Lanka 2 5 2 4 1 3 6 2 25
Statsløs 2 2 4 3 1 1 3 1 17
Syria 1 3 0 0 2 2 0 0 8
Sør-Afrika 9 10 9 3 7 7 0 8 53
Sør-Korea 3 8 5 3 4 5 4 5 37
Tanzania 1 1 8 3 0 6 11 1 31
Thailand 54 5 44 53 17 6 15 1 195
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 0 1 0 5
Tunisia 1 1 1 2 1 1 0 2 9
Tyrkia 6 3 8 13 6 11 7 12 66
Uganda 2 1 1 6 0 2 1 0 13
Ukraina 99 115 178 259 104 103 95 38 991
USA 33 30 82 38 40 50 43 63 379
Venezuela 3 2 6 7 4 2 4 3 31
Vietnam 81 24 313 679 120 45 35 15 1312
Zambia 0 0 0 0 0 1 0 4 5
Zimbabwe 1 2 2 0 4 0 3 3 15
Totalt 842 753 1323 1741 840 763 767 763 7798

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?