Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2019: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Albania 2 5 11 10 11 5 2 6 3 2 2 1 60
Algerie 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 11
Andre4 2 7 7 8 5 4 6 11 6 4 1 3 64
Angola 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 8
Argentina 5 3 28 8 5 34 1 4 1 3 6 2 100
Armenia 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 6
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 0 1 3 2 1 5 2 19
Australia 12 14 17 23 19 24 9 24 13 16 10 19 201
Bangladesh 3 4 4 3 1 0 2 5 5 4 1 0 32
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 5 15 6 5 8 8 2 90
Brasil 22 28 16 22 11 27 22 18 15 16 14 9 220
Canada 14 12 20 15 8 22 15 18 29 24 11 11 199
Chile 2 1 4 3 3 3 5 2 3 3 2 3 34
Colombia 4 2 3 7 0 8 1 5 4 5 1 4 44
Costa Rica 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 7
Cuba 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 8
Ecuador 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 10
Egypt 2 4 1 1 2 2 3 8 7 3 4 3 40
Etiopia 0 2 0 1 1 0 3 2 1 0 0 1 11
Filippinene 51 48 69 40 61 18 23 25 17 21 19 11 408
Georgia 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 9
Ghana 2 5 2 1 0 1 2 9 4 7 2 4 39
Guatemala 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
Hviterussland 20 13 23 19 34 8 9 5 0 5 15 4 155
India 213 199 203 139 137 152 156 229 166 168 108 124 1994
Indonesia 6 6 8 7 3 3 4 9 3 3 6 2 60
Iran 10 14 5 19 13 5 20 22 16 17 11 18 170
Israel 2 3 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 11
Japan 2 2 15 4 6 14 3 3 7 25 18 9 108
Jordan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 5
Kambodsja 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Kamerun 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 6
Kasakhstan 1 3 3 0 1 2 0 2 2 1 0 0 15
Kenya 2 6 37 13 1 9 1 1 3 7 1 0 81
Kina 35 28 23 113 29 27 34 37 33 28 22 10 419
Kosovo 2 1 2 6 3 2 8 4 4 2 3 2 39
Kuwait 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Laos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 9
Libanon 0 1 2 1 2 2 1 0 3 1 0 1 14
Madagaskar 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 3 1 16
Malawi 2 0 2 2 0 8 0 2 0 0 0 0 16
Malaysia 2 7 2 4 3 2 3 6 5 4 0 4 42
Marokko 0 0 2 0 1 0 1 2 3 1 1 0 11
Mexico 4 4 2 11 9 7 9 7 8 7 4 6 78
Moldova 0 1 0 2 6 1 2 0 0 5 0 0 17
Mongolia 0 8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 12
Montenegro 5 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 13
Mosambik 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 0 7
Nepal 6 7 32 54 20 14 16 14 7 6 3 9 188
New Zealand 0 3 11 6 10 13 43 1 13 5 8 4 117
Nigeria 5 3 6 4 0 2 1 5 9 4 6 0 45
Nord-Makedonia 7 4 2 4 3 3 6 15 3 7 1 0 55
Pakistan 6 9 8 12 11 7 26 17 11 8 17 10 142
Peru 2 3 1 1 3 0 0 2 3 1 2 1 19
Russland 29 27 23 37 41 38 42 25 31 25 13 17 348
Serbia 37 30 43 51 43 28 23 27 21 29 20 14 366
Singapore 3 3 1 0 3 3 4 7 2 2 0 0 28
Sri Lanka 2 5 2 4 1 3 6 2 1 5 0 2 33
Statsløs 2 2 4 3 1 1 3 1 1 2 2 1 23
Sudan 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5
Syria 1 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 10
Sør-Afrika 9 10 9 3 7 7 0 8 4 2 5 3 67
Sør-Korea 3 7 5 3 4 5 4 5 3 7 4 4 54
Tanzania 1 1 8 3 0 6 11 1 0 0 0 0 31
Thailand 54 5 44 53 17 6 15 1 7 1 5 4 212
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6
Tunisia 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 10
Tyrkia 6 3 8 13 6 11 7 12 35 18 8 11 138
Uganda 2 1 1 6 0 2 1 0 0 0 1 0 14
Ukraina 99 115 178 259 105 102 95 36 56 99 65 44 1253
USA 33 30 82 38 38 50 43 59 68 57 57 37 592
Venezuela 3 2 6 7 4 2 4 3 3 3 3 1 41
Vietnam 81 24 313 679 120 45 35 15 20 25 52 57 1466
Zambia 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5
Zimbabwe 1 2 2 0 4 0 3 3 0 1 0 0 16
Totalt 842 751 1322 1741 839 760 766 756 679 708 566 481 10217

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?