Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2019, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2019: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totalt
Albania 2 5 11 10 11 5 2 6 3 2 2 59
Algerie 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 10
Andre4 2 7 7 8 6 4 7 11 6 6 1 65
Angola 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0 1 8
Argentina 5 3 28 8 5 34 1 4 1 3 6 98
Armenia 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 5
Aserbajdsjan 0 1 1 1 2 0 1 3 2 1 5 17
Australia 12 14 17 23 19 24 9 24 13 16 10 182
Bangladesh 3 4 4 3 1 0 2 5 5 4 1 32
Bosnia-Hercegovina 9 8 12 5 7 5 15 5 5 8 8 87
Brasil 22 28 16 22 11 27 22 18 15 16 14 211
Canada 14 12 20 15 8 22 15 18 29 24 11 188
Chile 2 1 4 3 3 3 5 2 3 3 2 31
Colombia 4 2 3 7 0 8 1 5 4 5 1 40
Costa Rica 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 7
Cuba 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 8
Ecuador 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 9
Egypt 2 4 1 1 2 2 3 8 7 3 4 37
Etiopia 0 2 0 1 1 0 3 2 1 0 0 10
Filippinene 51 48 69 40 61 18 23 25 17 21 19 397
Georgia 1 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 9
Ghana 2 5 2 1 0 1 2 9 4 7 2 35
Guatemala 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
Hviterussland 20 13 23 19 34 8 9 5 0 5 15 151
India 213 199 203 139 137 152 156 230 167 168 109 1873
Indonesia 6 6 8 7 3 3 4 9 3 3 6 58
Iran 10 14 5 19 13 5 20 22 16 17 12 153
Israel 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9
Japan 2 2 15 4 6 14 3 3 7 25 18 99
Kambodsja 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
Kamerun 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 6
Kasakhstan 1 3 3 0 1 2 0 2 2 1 0 15
Kenya 2 6 37 13 1 9 1 1 3 7 1 81
Kina 35 28 23 113 29 27 34 37 33 28 23 410
Kosovo 2 1 2 6 3 2 8 4 4 2 3 37
Kuwait 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Laos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 9
Libanon 0 1 2 1 2 2 1 0 3 1 0 13
Madagaskar 1 1 0 0 0 6 1 1 1 1 3 15
Malawi 2 0 2 2 0 8 0 2 0 0 0 16
Malaysia 2 7 2 4 3 2 3 6 5 4 0 38
Marokko 0 0 2 0 1 0 1 2 3 2 1 12
Mexico 4 4 2 11 9 7 9 7 8 7 4 72
Moldova 0 1 0 2 6 1 2 0 0 5 0 17
Mongolia 0 8 0 1 0 0 0 1 1 1 0 12
Montenegro 5 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 13
Mosambik 0 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 7
Nepal 6 7 32 54 20 14 17 14 7 6 3 180
New Zealand 0 3 11 6 10 13 43 1 13 5 8 113
Nigeria 5 3 6 4 0 2 1 5 9 4 6 45
Nord-Makedonia 7 4 2 4 3 3 6 15 3 7 1 55
Pakistan 6 9 8 12 11 7 26 17 11 8 17 132
Peru 2 3 1 1 3 0 0 2 3 1 2 18
Russland 29 27 23 37 41 38 42 25 31 26 13 332
Serbia 37 30 43 51 43 28 23 27 21 29 20 352
Singapore 3 3 1 0 3 3 4 7 2 2 0 28
Sri Lanka 2 5 2 4 1 3 6 2 1 5 0 31
Statsløs 2 2 4 3 1 1 3 1 1 2 2 22
Sudan 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 5
Syria 1 3 0 0 2 2 0 0 0 1 1 10
Sør-Afrika 9 10 9 3 7 7 0 8 4 2 5 64
Sør-Korea 3 7 5 3 4 5 4 5 3 7 4 50
Tanzania 1 1 8 3 0 6 11 1 0 0 0 31
Thailand 54 5 44 53 17 6 15 1 7 1 5 208
Trinidad og Tobago 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Tunisia 1 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 10
Tyrkia 6 3 8 13 6 11 7 12 35 18 8 127
Uganda 2 1 1 6 0 2 1 0 0 0 1 14
Ukraina 99 115 178 259 105 102 95 36 56 99 66 1210
USA 33 30 82 38 38 50 43 60 69 58 57 558
Venezuela 3 2 6 7 4 2 4 3 3 3 3 40
Vietnam 81 24 313 679 120 45 35 15 20 25 52 1409
Zambia 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5
Zimbabwe 1 2 2 0 4 0 3 3 0 1 0 16
Totalt 842 751 1322 1741 839 760 767 757 681 710 570 9746

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?