Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 1 1 0 1 0 3
Albania 1 2 2 2 9 16
Algerie 0 2 1 0 0 3
Andre4 5 2 10 0 1 18
Argentina 1 3 3 2 0 9
Armenia 0 0 1 0 0 1
Aserbajdsjan 0 0 1 1 4 6
Australia 6 8 5 5 13 37
Bangladesh 0 3 3 0 0 6
Bolivia 1 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 2 1 13
Brasil 14 3 15 9 7 48
Canada 11 14 9 6 6 46
Chile 2 2 1 0 1 6
Colombia 3 0 7 3 5 18
Ecuador 0 0 0 1 0 1
Egypt 4 4 6 4 2 20
Etiopia 1 0 2 0 1 4
Filippinene 9 7 13 10 32 71
Ghana 2 3 1 3 2 11
Hviterussland 18 3 5 23 11 60
India 76 55 105 68 78 382
Indonesia 5 1 4 1 1 12
Iran 9 10 17 9 15 60
Israel 0 0 1 0 0 1
Japan 1 0 1 2 3 7
Jordan 0 0 0 1 2 3
Kasakhstan 1 0 1 0 1 3
Kenya 1 2 0 0 2 5
Kina 15 10 21 14 58 118
Kirgisistan 0 0 0 1 4 5
Kosovo 7 3 8 1 2 21
Libanon 1 1 1 1 0 4
Malawi 0 0 1 0 0 1
Malaysia 1 0 1 0 3 5
Marokko 4 0 1 0 1 6
Mexico 2 1 4 2 3 12
Nepal 2 1 6 14 2 25
New Zealand 0 4 0 0 4 8
Nigeria 4 1 6 3 1 15
Nord-Makedonia 7 2 1 1 4 15
Pakistan 10 14 19 11 8 62
Peru 0 3 1 0 0 4
Russland 5 7 12 7 16 47
Serbia 34 3 11 25 28 101
Singapore 0 1 2 1 0 4
Sri Lanka 1 1 0 2 0 4
Statsløs 1 0 0 0 1 2
Storbritannia 82 45 128 79 176 510
Syria 0 1 0 0 0 1
Sør-Afrika 2 3 6 4 2 17
Sør-Korea 4 0 4 2 4 14
Tanzania 0 0 0 1 0 1
Thailand 0 0 1 8 32 41
Tunisia 0 1 1 0 0 2
Tyrkia 4 6 15 11 12 48
Uganda 1 0 0 0 1 2
Ukraina 44 11 33 32 105 225
USA 27 15 40 23 22 127
Usbekistan 0 0 1 1 0 2
Venezuela 0 1 1 1 0 3
Vietnam 3 1 47 37 7 95
Zimbabwe 0 0 0 0 6 6
Totalt 442 261 587 435 699 2424

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?