Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - august 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Albania 1 2 2 2 9 32 5 6 59
Algerie 0 2 1 0 0 1 3 1 8
Andre4 2 1 8 0 1 5 4 5 26
Angola 0 0 1 0 0 2 0 3 6
Argentina 1 3 3 2 0 2 35 9 55
Armenia 0 0 1 0 0 0 1 2 4
Aserbajdsjan 0 0 1 1 4 1 0 2 9
Australia 6 8 4 5 13 13 13 5 67
Bangladesh 0 3 3 0 0 4 8 7 25
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 2 1 6 3 13 35
Brasil 14 3 15 9 7 9 20 13 90
Canada 11 13 8 6 6 14 14 19 91
Chile 2 2 1 0 1 3 0 2 11
Colombia 3 0 7 3 5 13 29 15 75
Costa Rica 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Ecuador 0 0 0 1 0 3 4 2 10
Egypt 4 4 6 4 2 2 0 3 25
Etiopia 1 0 2 0 1 2 1 2 9
Filippinene 9 7 13 9 31 111 22 24 226
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ghana 2 3 1 3 2 1 2 2 16
Honduras 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hviterussland 18 3 5 23 11 29 13 14 116
India 75 54 100 66 76 95 73 114 653
Indonesia 5 1 4 1 1 1 2 5 20
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Iran 9 10 16 9 15 29 32 26 146
Israel 0 0 1 0 0 1 1 1 4
Japan 1 0 1 2 3 8 3 1 19
Jordan 0 0 0 1 2 3 0 0 6
Kamerun 0 0 0 0 0 2 3 0 5
Kasakhstan 1 0 1 0 1 3 3 4 13
Kenya 1 2 0 0 2 1 1 1 8
Kina 15 10 21 14 58 24 28 34 204
Kirgisistan 0 0 0 1 4 1 0 0 6
Kosovo 7 3 8 1 2 4 3 2 30
Kuwait 0 0 0 0 0 2 1 1 4
Libanon 1 1 1 1 0 2 1 3 10
Malawi 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Malaysia 1 0 1 0 3 2 3 6 16
Marokko 4 0 1 0 1 1 0 0 7
Mauritius 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Mexico 2 1 4 2 3 3 7 5 27
Mongolia 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Montenegro 0 0 0 0 0 2 1 0 3
Nepal 2 1 6 14 2 11 5 51 92
New Zealand 0 4 0 0 4 2 3 13 26
Nigeria 4 1 6 3 1 5 3 3 26
Nord-Makedonia 7 2 1 1 4 4 0 3 22
Pakistan 9 14 19 11 7 28 14 24 126
Peru 0 3 1 0 0 0 0 2 6
Russland 5 7 12 7 16 11 18 20 96
Serbia 34 3 11 25 28 22 15 27 165
Singapore 0 1 2 1 0 1 0 0 5
Sri Lanka 1 1 0 2 0 3 1 2 10
Statsløs 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Storbritannia 82 45 127 79 176 122 86 124 841
Sudan 2 0 1 0 0 1 0 1 5
Syria 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sør-Afrika 2 3 6 4 2 6 6 2 31
Sør-Korea 4 0 4 2 4 3 1 7 25
Tanzania 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Thailand 0 0 1 8 32 70 5 3 119
Tunisia 0 1 1 0 0 1 1 1 5
Turkmenistan 1 1 0 0 0 0 1 1 4
Tyrkia 4 6 15 10 12 20 17 15 99
Uganda 1 0 0 0 1 0 0 2 4
Ukraina 43 11 33 31 104 130 110 51 513
USA 27 15 40 24 22 48 37 51 264
Usbekistan 0 0 1 1 0 0 0 1 3
Venezuela 0 1 1 1 0 1 1 3 8
Vietnam 3 1 47 37 7 27 6 9 137
Zimbabwe 0 0 0 0 5 3 1 2 11
Totalt 439 259 578 431 693 961 673 774 4808

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?