Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - desember 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Afghanistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Albania 1 2 2 2 9 32 5 6 4 3 5 2 73
Algerie 0 2 1 0 0 1 3 1 0 1 1 2 12
Andre4 2 0 3 0 1 5 2 4 5 5 1 3 31
Angola 0 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 6
Argentina 1 3 3 2 0 2 34 9 4 11 41 7 117
Armenia 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4
Aserbajdsjan 0 0 1 1 4 1 0 2 4 3 1 0 17
Australia 6 8 4 5 13 13 13 5 5 10 20 6 108
Bangladesh 0 2 3 0 0 4 8 7 5 6 7 4 46
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 2 1 6 3 13 5 1 1 5 47
Brasil 14 3 15 9 7 9 20 12 15 13 18 19 154
Canada 11 13 8 6 6 14 14 19 7 13 10 17 138
Chile 2 2 1 0 1 3 0 2 1 2 1 0 15
Colombia 3 0 7 3 5 13 29 16 2 1 3 1 83
Costa Rica 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 4
Ecuador 0 0 0 1 0 3 4 2 0 2 4 2 18
Egypt 4 4 6 4 2 2 0 3 1 8 5 4 43
Etiopia 1 0 2 0 1 2 1 2 1 1 1 0 12
Filippinene 9 7 13 9 31 111 22 24 8 16 27 27 304
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
Ghana 2 3 1 3 2 1 2 2 1 4 1 2 24
Guatemala 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Honduras 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
Hviterussland 18 3 5 23 11 29 13 14 3 4 1 3 127
India 72 53 100 65 74 95 72 113 70 140 123 135 1112
Indonesia 5 1 4 1 1 1 2 5 4 4 3 3 34
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Iran 9 10 16 9 15 29 31 26 17 25 23 16 226
Israel 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 9
Japan 1 0 1 2 3 8 3 1 2 2 5 2 30
Jordan 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 0 0 8
Kamerun 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 7
Kasakhstan 1 0 1 0 1 3 3 4 0 1 2 2 18
Kenya 1 2 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 12
Kina 15 10 21 14 59 24 28 34 17 22 23 28 295
Kirgisistan 0 0 0 1 4 1 0 0 0 2 2 0 10
Kosovo 7 3 8 1 2 4 3 2 2 2 12 2 48
Kuwait 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
Libanon 1 1 1 1 0 2 1 3 2 1 4 2 19
Malawi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Malaysia 1 0 1 0 3 2 3 6 1 2 2 4 25
Marokko 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 10
Mauritius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mexico 2 1 4 2 3 3 7 5 8 6 9 4 54
Mongolia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Montenegro 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 2 10
Mosambik 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Myanmar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4
Nepal 2 1 6 14 2 11 5 51 12 9 7 6 126
New Zealand 0 4 0 0 4 2 3 13 2 6 4 1 39
Nigeria 4 1 6 3 1 5 3 3 8 5 3 3 45
Nord-Makedonia 7 2 1 1 4 4 0 3 2 1 4 5 34
Pakistan 8 14 19 11 7 28 14 24 17 21 26 16 205
Peru 0 3 1 0 0 0 0 2 3 1 1 2 13
Russland 5 7 12 7 16 11 18 19 12 16 18 23 164
Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Serbia 34 2 11 25 28 21 15 25 9 22 16 10 218
Singapore 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 6
Sri Lanka 1 1 0 2 0 3 1 2 4 3 2 3 22
Statsløs 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 5
Storbritannia 81 45 127 77 175 121 86 125 63 152 123 146 1321
Sudan 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 8
Syria 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Sør-Afrika 2 3 6 3 2 6 6 2 3 5 6 2 46
Sør-Korea 4 0 4 2 4 3 1 7 2 2 6 0 35
Tanzania 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
Thailand 0 0 1 8 32 70 5 3 20 1 10 5 155
Tunisia 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 0 9
Turkmenistan 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5
Tyrkia 4 6 14 10 12 20 17 14 10 21 25 16 169
Uganda 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 8
Ukraina 43 11 33 31 104 130 108 51 47 42 69 62 731
USA 26 15 40 24 22 48 37 51 32 30 35 75 435
Usbekistan 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 8
Venezuela 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 1 11
Vietnam 3 1 38 19 4 13 5 9 0 10 42 8 152
Zimbabwe 0 0 0 0 5 3 1 2 0 1 0 0 12
Totalt 433 256 568 409 688 945 666 769 454 675 776 699 7338

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?