Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Totalt
Afghanistan 1 1 1 3
Albania 1 2 2 5
Algerie 0 2 1 3
Andre4 5 2 10 17
Argentina 1 3 3 7
Armenia 0 0 1 1
Aserbajdsjan 0 0 1 1
Australia 6 8 5 19
Bangladesh 0 3 3 6
Bolivia 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 10
Brasil 14 3 15 32
Canada 11 14 10 35
Chile 2 2 1 5
Colombia 3 0 7 10
Egypt 4 4 6 14
Etiopia 1 0 2 3
Filippinene 9 7 13 29
Ghana 2 3 1 6
Hviterussland 18 3 5 26
India 76 56 105 237
Indonesia 5 1 5 11
Iran 9 10 17 36
Israel 0 0 1 1
Japan 1 0 1 2
Kasakhstan 1 0 1 2
Kenya 1 2 0 3
Kina 15 10 21 46
Kosovo 7 3 8 18
Libanon 1 1 1 3
Malawi 0 0 1 1
Malaysia 1 0 1 2
Marokko 4 0 1 5
Mexico 2 1 4 7
Nepal 2 1 6 9
New Zealand 0 4 0 4
Nigeria 4 1 6 11
Nord-Makedonia 7 2 1 10
Pakistan 10 14 19 43
Peru 0 3 1 4
Russland 5 7 12 24
Serbia 34 3 12 49
Singapore 0 1 2 3
Sri Lanka 1 1 0 2
Statsløs 1 0 0 1
Storbritannia 82 45 129 256
Syria 0 1 0 1
Sør-Afrika 2 3 6 11
Sør-Korea 4 0 4 8
Thailand 0 0 1 1
Tunisia 0 1 1 2
Tyrkia 4 6 15 25
Uganda 1 0 0 1
Ukraina 44 11 35 90
USA 27 15 40 82
Usbekistan 0 0 1 1
Venezuela 0 1 1 2
Vietnam 3 1 47 51
Totalt 442 262 594 1298

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?