Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Afghanistan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Albania 1 2 2 2 9 32 5 6 4 63
Algerie 0 2 1 0 0 1 3 1 0 8
Andre4 2 1 8 0 1 5 4 5 5 31
Angola 0 0 1 0 0 2 0 3 0 6
Argentina 1 3 3 2 0 2 34 9 4 58
Armenia 0 0 1 0 0 0 1 2 0 4
Aserbajdsjan 0 0 1 1 4 1 0 2 4 13
Australia 6 8 4 5 13 13 13 5 6 73
Bangladesh 0 2 3 0 0 4 8 7 5 29
Bolivia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 2 1 6 3 13 5 40
Brasil 14 3 15 9 7 9 20 12 15 104
Canada 11 13 8 6 6 14 14 19 7 98
Chile 2 2 1 0 1 3 0 2 1 12
Colombia 3 0 7 3 5 13 29 15 2 77
Costa Rica 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Ecuador 0 0 0 1 0 3 4 2 0 10
Egypt 4 4 6 4 2 2 0 3 1 26
Etiopia 1 0 2 0 1 2 1 2 1 10
Filippinene 9 7 13 9 31 111 22 24 8 234
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ghana 2 3 1 3 2 1 2 2 1 17
Honduras 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Hviterussland 18 3 5 23 11 29 13 14 3 119
India 75 54 100 66 76 95 73 113 71 723
Indonesia 5 1 4 1 1 1 2 5 4 24
Irak 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Iran 9 10 16 9 15 29 32 26 18 164
Israel 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5
Japan 1 0 1 2 3 8 3 1 3 22
Jordan 0 0 0 1 2 3 0 0 2 8
Kamerun 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5
Kasakhstan 1 0 1 0 1 3 3 4 0 13
Kenya 1 2 0 0 2 1 1 1 1 9
Kina 15 10 21 14 59 24 28 34 17 222
Kirgisistan 0 0 0 1 4 1 0 0 0 6
Kosovo 7 3 8 1 2 4 3 2 2 32
Kuwait 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4
Libanon 1 1 1 1 0 2 1 3 2 12
Malawi 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Malaysia 1 0 1 0 3 2 3 6 1 17
Marokko 4 0 1 0 1 1 0 0 1 8
Mauritius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Mexico 2 1 4 2 3 3 7 5 8 35
Mongolia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Montenegro 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4
Nepal 2 1 6 14 2 11 5 51 12 104
New Zealand 0 4 0 0 4 2 3 13 2 28
Nigeria 4 1 6 3 1 5 3 3 8 34
Nord-Makedonia 7 2 1 1 4 4 0 3 2 24
Pakistan 8 14 19 11 7 28 14 24 17 142
Peru 0 3 1 0 0 0 0 2 3 9
Russland 5 7 12 7 16 11 18 20 12 108
Serbia 34 3 11 25 28 22 15 27 9 174
Singapore 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
Sri Lanka 1 1 0 2 0 3 1 2 4 14
Statsløs 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3
Storbritannia 81 45 127 77 176 121 86 124 63 900
Sudan 2 0 1 0 0 1 0 1 0 5
Syria 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Sør-Afrika 2 3 6 4 2 6 6 2 3 34
Sør-Korea 4 0 4 2 4 3 1 7 2 27
Tanzania 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Thailand 0 0 1 8 32 70 5 3 20 139
Tunisia 0 1 1 0 0 1 1 1 2 7
Turkmenistan 1 1 0 0 0 0 1 1 1 5
Tyrkia 4 6 15 10 12 20 17 15 10 109
Uganda 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5
Ukraina 43 11 33 31 104 130 110 51 47 560
USA 27 15 40 24 22 48 37 51 34 298
Usbekistan 0 0 1 1 0 0 0 1 1 4
Venezuela 0 1 1 1 0 1 1 3 2 10
Vietnam 3 1 47 37 7 27 6 9 1 138
Zimbabwe 0 0 0 0 5 3 1 2 0 11
Totalt 437 258 578 429 694 960 672 772 461 5261

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?