Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2021: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 1 1 0 1 0 0 3
Albania 1 2 2 2 9 32 48
Algerie 0 2 1 0 0 1 4
Andre4 5 2 10 0 1 10 28
Argentina 1 3 3 2 0 2 11
Armenia 0 0 1 0 0 0 1
Aserbajdsjan 0 0 1 1 4 1 7
Australia 6 8 5 5 13 13 50
Bangladesh 0 3 3 0 0 4 10
Bolivia 1 0 0 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 9 0 1 2 1 6 19
Brasil 14 3 15 9 7 9 57
Canada 11 14 8 6 6 14 59
Chile 2 2 1 0 1 3 9
Colombia 3 0 7 3 5 13 31
Costa Rica 0 0 0 0 0 2 2
Ecuador 0 0 0 1 0 3 4
Egypt 4 4 6 4 2 2 22
Etiopia 1 0 2 0 1 2 6
Filippinene 9 7 13 9 31 111 180
Ghana 2 3 1 3 2 1 12
Honduras 0 0 0 0 0 1 1
Hviterussland 18 3 5 23 11 29 89
India 76 55 104 66 78 96 475
Indonesia 5 1 4 1 1 1 13
Iran 9 10 17 9 15 30 90
Israel 0 0 1 0 0 1 2
Japan 1 0 1 2 3 8 15
Jordan 0 0 0 1 2 3 6
Kamerun 0 0 0 0 0 2 2
Kasakhstan 1 0 1 0 1 3 6
Kenya 1 2 0 0 2 1 6
Kina 15 10 21 14 58 25 143
Kirgisistan 0 0 0 1 4 1 6
Kosovo 7 3 8 1 2 4 25
Libanon 1 1 1 1 0 2 6
Malawi 0 0 1 0 0 0 1
Malaysia 1 0 1 0 3 2 7
Marokko 4 0 1 0 1 1 7
Mexico 2 1 4 2 3 3 15
Mongolia 0 0 0 0 0 1 1
Montenegro 0 0 0 0 0 2 2
Nepal 2 1 6 14 2 11 36
New Zealand 0 4 0 0 4 2 10
Nigeria 4 1 6 3 1 5 20
Nord-Makedonia 7 2 1 1 4 4 19
Pakistan 10 14 19 11 7 28 89
Peru 0 3 1 0 0 0 4
Russland 5 7 12 7 16 11 58
Serbia 34 3 11 25 28 22 123
Singapore 0 1 2 1 0 1 5
Sri Lanka 1 1 0 2 0 3 7
Statsløs 1 0 0 0 1 0 2
Storbritannia 82 45 128 79 175 122 631
Syria 0 1 0 0 0 0 1
Sør-Afrika 2 3 6 4 2 6 23
Sør-Korea 4 0 4 2 4 3 17
Tanzania 0 0 0 1 0 1 2
Thailand 0 0 1 8 32 70 111
Tunisia 0 1 1 0 0 1 3
Tyrkia 4 6 15 11 12 20 68
Uganda 1 0 0 0 1 0 2
Ukraina 43 11 33 31 104 131 353
USA 27 15 40 23 22 49 176
Usbekistan 0 0 1 1 0 0 2
Venezuela 0 1 1 1 0 1 4
Vietnam 3 1 47 37 7 28 123
Zimbabwe 0 0 0 0 6 3 9
Totalt 441 261 585 431 695 967 3380

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?