Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 15 33 28 21 25 31 13 23 33 42 264
Albania 6 3 6 2 3 4 7 5 4 5 45
Algerie 7 4 3 2 2 0 1 2 4 2 27
Andre4 4 10 4 3 4 6 13 16 12 8 80
Argentina 0 2 2 3 1 5 2 4 3 1 23
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6 0 3 0 15
Australia 4 4 8 14 12 15 7 7 9 9 89
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 7 8 1 3 46
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 8 7 10 12 107
Brasil 19 33 36 37 22 18 21 17 18 39 260
Burundi 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0 11
Canada 3 13 6 7 8 10 12 8 15 14 96
Chile 2 2 1 4 1 3 2 2 6 3 26
Colombia 6 1 8 9 5 4 9 11 6 9 68
Costa Rica 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 8
Cuba 3 2 2 1 3 0 2 3 4 4 24
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 1 2 2 3 26
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 1 2 2 3 1 2 15
Ecuador 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 8
Egypt 7 2 3 11 6 4 1 3 15 2 54
Eritrea 60 58 64 39 67 71 75 71 83 143 731
Etiopia 7 28 11 13 14 15 13 16 14 27 158
Filippinene 88 54 92 96 96 56 94 38 71 77 762
Gambia 2 1 2 3 0 0 0 0 1 0 9
Georgia 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 7
Ghana 4 1 4 1 6 5 4 8 5 2 40
Hviterussland 3 1 1 0 7 5 2 2 2 4 27
India 90 169 105 160 130 114 113 141 150 111 1283
Indonesia 5 21 3 16 3 12 2 6 9 7 84
Irak 13 10 17 11 6 9 6 14 19 10 115
Iran 11 10 9 23 17 16 27 33 32 18 196
Israel 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 9
Jamaica 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 6
Japan 8 6 12 2 1 2 7 3 4 4 49
Jemen 4 2 4 2 6 0 2 4 3 1 28
Jordan 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 11
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 7
Kamerun 2 0 2 0 3 0 2 2 2 4 17
Kasakhstan 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 9
Kenya 7 6 8 6 4 5 5 4 1 2 48
Kina 22 19 20 15 22 18 18 33 31 22 220
Kirgisistan 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 5
Kosovo 5 17 3 7 6 8 8 4 5 5 68
Kuwait 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 14
Laos 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 6
Libanon 0 1 0 7 0 1 0 1 1 0 11
Libya 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 10
Malaysia 2 10 4 5 6 3 3 5 6 0 44
Marokko 5 8 7 10 3 2 10 14 6 6 71
Mexico 4 11 5 11 8 1 2 9 7 5 63
Moldova 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 5
Mongolia 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 10
Montenegro 2 1 6 7 2 2 2 1 1 3 27
Myanmar 2 0 4 2 1 0 0 0 2 2 13
Nepal 11 3 27 17 7 10 4 14 5 9 107
New Zealand 0 1 1 2 0 2 2 0 3 4 15
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 7
Nigeria 6 7 11 1 3 1 0 5 9 5 48
Nord-Makedonia 4 4 5 7 1 7 8 4 9 8 57
Pakistan 21 30 35 29 25 25 31 32 46 51 325
Paraguay 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6
Peru 2 2 1 5 3 6 1 4 0 6 30
Russland 21 20 30 31 21 31 30 34 23 36 277
Rwanda 0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 9
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 5
Senegal 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 5
Serbia 32 55 40 38 28 33 35 32 50 53 396
Singapore 2 3 4 4 2 0 0 1 1 0 17
Somalia 26 27 44 35 29 27 38 54 37 41 358
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 6 7 9 9 57
Statsløs 11 5 5 12 7 1 5 2 9 15 72
Sudan 13 13 13 10 9 9 6 10 14 13 110
Syria 36 54 91 95 59 100 100 66 82 123 806
Sør-Afrika 9 4 0 5 6 5 3 5 8 0 45
Sør-Korea 7 6 3 4 9 9 7 8 10 7 70
Tanzania 1 1 1 4 1 1 1 9 1 3 23
Thailand 46 83 62 54 49 39 71 39 64 47 554
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 1 0 5 0 0 0 9
Tunisia 1 0 1 0 1 0 0 3 1 3 10
Tyrkia 10 25 15 16 14 8 5 21 22 18 154
Uganda 3 3 4 2 2 2 2 1 0 3 22
Ukraina 22 19 17 19 18 16 27 20 29 20 207
USA 35 39 50 46 35 22 49 70 45 49 440
Usbekistan 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 6
Venezuela 6 6 4 5 6 4 7 3 7 6 54
Vietnam 8 5 57 10 5 9 19 28 11 10 162
Zambia 2 4 0 0 0 6 0 5 1 1 19
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 0 0 4 1 13
Totalt 789 1025 1048 1059 880 852 989 1032 1112 1164 9950

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?