Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Totalt
Afghanistan 16 33 28 20 25 31 13 23 189
Albania 6 3 6 2 3 4 7 5 36
Algerie 7 4 3 2 2 0 1 2 21
Andre4 4 11 8 4 8 7 14 16 72
Argentina 0 2 2 3 1 5 2 4 19
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6 0 12
Australia 4 4 8 14 12 15 7 8 72
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 7 7 41
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 8 7 85
Brasil 19 33 36 37 22 18 21 17 203
Burundi 0 0 1 0 0 0 2 5 8
Canada 3 13 6 7 8 10 12 8 67
Chile 2 2 1 4 1 3 2 2 17
Colombia 6 1 8 9 5 4 9 11 53
Costa Rica 1 1 0 1 1 0 3 0 7
Cuba 3 2 2 1 3 0 2 3 16
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 1 2 21
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 0 2 2 3 11
Ecuador 0 1 1 4 1 0 1 0 8
Egypt 7 2 3 11 6 4 1 3 37
Eritrea 60 58 66 39 68 71 75 72 509
Etiopia 7 27 11 13 15 15 14 16 118
Filippinene 88 54 92 96 96 56 94 38 614
Gambia 2 1 2 3 0 0 0 0 8
Georgia 1 0 1 1 1 1 0 0 5
Ghana 4 1 4 1 6 5 4 8 33
Hviterussland 3 1 1 0 7 5 2 2 21
India 90 169 105 160 130 114 114 141 1023
Indonesia 5 21 3 16 3 12 2 6 68
Irak 13 10 18 11 6 9 6 14 87
Iran 10 10 9 24 17 16 27 33 146
Israel 0 3 1 1 1 2 1 0 9
Jamaica 0 0 1 3 1 0 1 0 6
Japan 8 6 12 2 1 2 7 3 41
Jemen 4 2 4 2 6 0 2 4 24
Jordan 0 0 2 2 0 0 2 2 8
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 0 0 7
Kamerun 2 0 2 0 3 0 2 2 11
Kasakhstan 1 0 0 1 0 1 1 2 6
Kenya 7 6 8 6 4 5 5 4 45
Kina 22 19 23 15 22 18 18 33 170
Kosovo 5 17 3 7 6 8 8 4 58
Kuwait 4 8 0 0 0 0 2 0 14
Laos 0 1 0 2 1 0 1 0 5
Libanon 0 1 0 7 0 1 0 1 10
Libya 0 4 0 0 2 0 0 4 10
Makedonia 4 4 5 7 1 7 8 4 40
Malaysia 2 10 4 5 6 3 3 5 38
Marokko 5 8 7 10 3 2 10 14 59
Mexico 4 11 5 11 8 1 2 9 51
Mongolia 0 1 0 1 0 0 0 7 9
Montenegro 2 1 6 7 2 2 2 1 23
Myanmar 2 0 4 2 1 0 0 0 9
Nepal 11 3 27 17 7 10 4 14 93
New Zealand 0 1 1 2 0 2 2 0 8
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 1 0 7
Nigeria 6 7 11 1 3 1 0 5 34
Pakistan 21 30 35 29 25 25 31 32 228
Paraguay 0 0 1 1 0 1 1 1 5
Peru 2 2 1 5 3 6 1 3 23
Russland 21 20 30 31 21 31 32 34 220
Rwanda 0 3 0 1 2 0 0 0 6
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 0 0 4 5
Senegal 0 0 0 2 0 2 1 0 5
Serbia 32 55 40 38 28 33 35 32 293
Singapore 2 3 4 4 3 0 0 1 17
Somalia 25 27 44 35 29 28 39 54 281
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 6 7 39
Statsløs 11 5 5 12 7 1 5 1 47
Sudan 13 13 14 10 9 9 6 10 84
Syria 36 54 91 95 62 101 99 67 605
Sør-Afrika 9 4 0 5 6 5 3 5 37
Sør-Korea 7 6 3 4 9 9 7 8 53
Tanzania 1 1 1 4 1 1 1 9 19
Thailand 46 83 62 54 49 39 71 39 443
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 0 0 5 0 8
Tunisia 1 0 1 0 1 0 0 3 6
Tyrkia 10 25 15 16 14 8 5 21 114
Uganda 3 3 4 2 2 2 2 1 19
Ukraina 22 19 17 19 18 16 27 20 158
USA 35 39 49 46 38 22 49 73 351
Venezuela 6 6 4 5 6 4 7 3 41
Vietnam 8 5 57 10 5 9 19 28 141
Zambia 2 4 0 0 0 6 0 5 17
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 0 0 8
Totalt 788 1024 1055 1059 887 854 993 1035 7695

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?