Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - juni 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Afghanistan 15 33 28 21 25 31 153
Albania 6 3 6 2 3 4 24
Algerie 7 4 3 2 2 0 18
Andre4 7 18 14 14 11 11 75
Argentina 0 2 2 3 1 5 13
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6
Australia 4 4 8 14 12 15 57
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 27
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 70
Brasil 19 33 36 37 22 18 165
Canada 3 13 5 7 8 10 46
Chile 2 2 1 4 1 3 13
Colombia 6 1 8 9 6 4 34
Cuba 3 2 2 1 3 0 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 18
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 0 2 6
Ecuador 0 1 1 4 1 0 7
Egypt 7 2 3 8 5 4 29
Eritrea 60 58 65 40 68 71 362
Etiopia 7 27 11 13 13 15 86
Filippinene 88 54 92 96 96 56 482
Gambia 2 1 2 3 0 0 8
Georgia 1 0 1 1 1 1 5
Ghana 4 1 4 1 6 5 21
Hviterussland 3 1 1 0 7 5 17
India 90 169 105 161 130 115 770
Indonesia 5 21 3 16 3 12 60
Irak 13 10 18 11 6 9 67
Iran 11 10 9 23 17 16 86
Israel 0 3 1 1 1 2 8
Jamaica 0 0 1 3 1 0 5
Japan 8 6 12 2 1 2 31
Jemen 4 2 4 2 6 0 18
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 7
Kamerun 2 0 2 0 3 0 7
Kenya 7 6 7 6 4 6 36
Kina 22 19 23 15 22 17 118
Kosovo 5 17 3 7 6 9 47
Kuwait 4 8 0 0 0 0 12
Libanon 0 1 0 7 0 1 9
Libya 0 4 0 0 2 0 6
Makedonia 4 4 5 7 1 6 27
Malaysia 2 10 4 5 6 3 30
Marokko 5 8 7 10 3 2 35
Mexico 4 11 5 11 8 1 40
Montenegro 2 1 6 7 2 2 20
Myanmar 2 0 4 2 1 0 9
Nepal 11 3 27 17 7 10 75
New Zealand 0 1 1 2 0 2 6
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 6
Nigeria 6 7 11 1 3 1 29
Pakistan 21 30 35 29 25 25 165
Peru 2 2 1 5 3 6 19
Russland 21 20 30 31 21 31 154
Rwanda 0 3 0 1 2 0 6
Serbia 32 55 40 38 28 33 226
Singapore 2 3 4 4 3 0 16
Somalia 25 26 45 35 32 29 192
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 26
Statsløs 11 5 5 12 7 1 41
Sudan 13 13 13 10 9 9 67
Syria 36 58 91 95 63 106 449
Sør-Afrika 9 4 1 5 6 5 30
Sør-Korea 7 6 3 4 9 8 37
Tanzania 1 1 1 4 1 1 9
Thailand 46 83 62 54 49 39 333
Tyrkia 10 27 15 15 14 8 89
Uganda 3 3 4 2 2 2 16
Ukraina 22 19 17 19 19 17 113
USA 35 39 49 49 37 28 237
Venezuela 6 6 4 5 6 4 31
Vietnam 8 5 57 10 5 9 94
Zambia 2 4 0 0 0 6 12
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 8
Totalt 788 1029 1054 1060 889 867 5687

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?