Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
The table is loading data
Januar - april 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprTotalt
Afghanistan 16 33 28 20 97
Albania 6 3 6 2 17
Algerie 7 4 3 2 16
Andre4 3 3 1 1 8
Argentina 0 2 2 3 7
Armenia 0 0 0 2 2
Aserbajdsjan 1 2 2 1 6
Australia 4 4 9 14 31
Bangladesh 1 4 3 4 12
Bhutan 1 0 0 0 1
Bolivia 0 1 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 55
Brasil 19 33 37 37 126
Burundi 0 0 1 0 1
Canada 3 13 5 7 28
Chile 2 2 1 4 9
Colombia 6 1 8 9 24
Costa Rica 1 1 0 1 3
Cuba 3 2 2 1 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 13
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 4
Ecuador 0 1 1 4 6
Egypt 7 2 4 8 21
El Salvador 0 1 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 0 0 1
Eritrea 61 58 66 40 225
Etiopia 7 29 12 12 60
Filippinene 89 54 92 95 330
Gambia 2 1 2 3 8
Georgia 1 0 2 1 4
Ghana 4 1 4 1 10
Guatemala 0 1 0 0 1
Guinea 0 0 1 0 1
Honduras 0 1 0 0 1
Hviterussland 3 1 1 0 5
India 90 169 105 163 527
Indonesia 5 21 3 16 45
Irak 13 10 18 10 51
Iran 10 10 9 24 53
Israel 0 3 1 0 4
Jamaica 0 0 1 3 4
Japan 8 6 12 2 28
Jemen 4 2 4 2 12
Jordan 0 0 2 2 4
Kambodsja 2 0 0 1 3
Kamerun 2 0 2 0 4
Kasakhstan 1 0 1 1 3
Kenya 7 6 6 6 25
Kina 22 19 23 15 79
Kirgisistan 0 1 1 0 2
Kosovo 5 17 3 7 32
Kuwait 4 8 0 0 12
Laos 0 1 0 2 3
Libanon 0 1 0 7 8
Libya 0 4 0 0 4
Madagaskar 0 1 0 0 1
Makedonia 4 4 5 7 20
Malaysia 2 10 4 5 21
Marokko 5 8 7 10 30
Mexico 3 11 5 11 30
Moldova 0 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1 2
Montenegro 2 1 6 7 16
Myanmar 2 0 4 2 8
Nepal 11 3 27 17 58
New Zealand 1 1 1 2 5
Nicaragua 1 1 3 0 5
Nigeria 6 7 11 1 25
Pakistan 21 30 35 29 115
Paraguay 0 0 1 1 2
Peru 2 2 1 5 10
Russland 21 20 30 31 102
Rwanda 0 3 0 1 4
Saudi-Arabia 0 1 0 0 1
Senegal 0 0 0 2 2
Serbia 32 55 40 38 165
Sierra Leone 0 0 1 0 1
Singapore 2 3 4 4 13
Somalia 25 27 45 36 133
Sri Lanka 1 6 6 5 18
Statsløs 10 5 5 12 32
Sudan 13 13 14 10 50
Syria 37 59 91 95 282
Sør-Afrika 9 4 2 5 20
Sør-Korea 7 6 3 3 19
Tadsjikistan 0 1 0 0 1
Tanzania 1 1 1 4 7
Thailand 46 83 62 54 245
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 3
Tunisia 1 0 1 0 2
Tyrkia 10 27 15 15 67
Uganda 3 3 4 2 12
Ukraina 22 19 17 19 77
USA 36 39 51 53 179
Usbekistan 0 0 2 1 3
Venezuela 6 6 4 5 21
Vietnam 8 5 57 10 80
Zambia 2 4 0 0 6
Zimbabwe 3 3 2 0 8
Totalt 791 1033 1062 1062 3948

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?