Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Totalt
Afghanistan 15 33 28 21 25 31 13 166
Albania 6 3 6 2 3 4 7 31
Algerie 7 4 3 2 2 0 1 19
Andre4 6 13 11 7 9 9 18 73
Argentina 0 2 2 3 1 5 2 15
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6 12
Australia 4 4 8 14 12 15 7 64
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 7 34
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 8 78
Brasil 19 33 36 37 22 18 22 187
Canada 3 13 6 7 8 10 15 62
Chile 2 2 1 4 1 3 2 15
Colombia 6 1 8 9 5 4 9 42
Costa Rica 1 1 0 1 1 0 3 7
Cuba 3 2 2 1 3 0 2 13
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 1 19
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 0 2 3 9
Ecuador 0 1 1 4 1 0 1 8
Egypt 7 2 3 9 5 4 1 31
Eritrea 60 58 66 39 68 71 75 437
Etiopia 7 28 11 13 12 15 15 101
Filippinene 88 54 92 96 96 56 93 575
Gambia 2 1 2 3 0 0 0 8
Georgia 1 0 1 1 1 1 0 5
Ghana 4 1 4 1 6 5 4 25
Hviterussland 3 1 1 0 7 5 2 19
India 90 169 105 161 130 114 116 885
Indonesia 5 21 3 16 3 12 2 62
Irak 13 10 18 11 6 9 6 73
Iran 11 10 9 24 17 16 27 114
Israel 0 3 1 1 1 2 1 9
Jamaica 0 0 1 3 1 0 1 6
Japan 8 6 12 2 1 2 7 38
Jemen 4 2 4 2 6 0 2 20
Jordan 0 0 2 2 0 0 2 6
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 0 7
Kamerun 2 0 2 0 3 0 2 9
Kenya 7 6 8 6 4 6 5 42
Kina 22 19 23 15 22 17 18 136
Kosovo 5 17 3 7 6 9 8 55
Kuwait 4 8 0 0 0 0 2 14
Laos 0 1 0 2 1 0 1 5
Libanon 0 1 0 7 0 1 0 9
Libya 0 4 0 0 2 0 0 6
Makedonia 4 4 5 7 1 6 8 35
Malaysia 2 10 4 5 6 3 3 33
Marokko 5 8 7 10 3 2 10 45
Mexico 4 11 5 11 8 1 3 43
Montenegro 2 1 6 7 2 2 2 22
Myanmar 2 0 4 2 1 0 0 9
Nepal 11 3 27 17 7 10 4 79
New Zealand 0 1 1 2 0 2 2 8
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 1 7
Nigeria 6 7 11 1 3 1 0 29
Pakistan 21 30 35 29 25 25 31 196
Peru 2 2 1 5 3 6 1 20
Russland 21 20 30 31 21 31 32 186
Rwanda 0 3 0 1 2 0 0 6
Senegal 0 0 0 2 0 2 1 5
Serbia 32 55 40 38 28 33 36 262
Singapore 2 3 4 4 3 0 0 16
Somalia 26 27 45 35 32 28 38 231
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 6 32
Statsløs 11 5 5 12 7 1 5 46
Sudan 13 13 14 10 9 9 6 74
Syria 36 58 91 95 62 101 99 542
Sør-Afrika 9 4 0 5 6 5 3 32
Sør-Korea 7 6 3 4 9 8 7 44
Tanzania 1 1 1 4 1 1 1 10
Thailand 46 83 62 54 49 39 71 404
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 0 0 5 8
Tyrkia 10 25 15 16 14 8 5 93
Uganda 3 3 4 2 2 2 2 18
Ukraina 22 19 17 19 19 16 27 139
USA 35 39 49 48 38 28 49 286
Venezuela 6 6 4 5 6 4 7 38
Vietnam 8 5 57 10 5 9 19 113
Zambia 2 4 0 0 0 6 0 12
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 0 8
Totalt 789 1029 1056 1061 887 859 1001 6682

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?