Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totalt
Afghanistan 15 33 28 20 25 30 13 23 33 43 22 285
Albania 6 3 6 2 3 4 7 5 4 5 8 53
Algerie 7 4 3 2 2 0 1 2 4 2 1 28
Andre4 4 8 4 3 4 5 10 16 12 6 1 73
Argentina 0 2 2 3 1 5 2 4 3 1 0 23
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 0 6 0 3 0 1 16
Australia 4 4 8 14 12 15 7 7 9 9 8 97
Bangladesh 1 4 3 4 6 9 7 8 1 3 12 58
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 11 8 7 10 12 9 116
Brasil 19 33 36 37 22 18 21 17 18 39 24 284
Burundi 0 0 1 0 0 0 2 5 3 0 0 11
Canada 3 13 6 7 8 10 12 8 15 14 10 106
Chile 2 2 1 4 1 3 2 2 6 3 1 27
Colombia 6 1 8 9 5 4 9 12 6 9 7 76
Costa Rica 1 1 0 1 1 0 3 0 1 0 0 8
Cuba 3 2 2 1 3 0 2 3 4 4 0 24
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 3 1 2 2 3 2 28
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 1 2 2 3 1 2 0 15
Ecuador 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 8
Egypt 7 2 3 12 6 4 1 3 15 2 7 62
Eritrea 60 58 65 39 68 71 75 70 83 128 126 843
Etiopia 7 27 11 13 15 15 13 16 14 27 17 175
Filippinene 88 54 92 96 96 56 94 38 71 76 76 837
Gambia 2 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 9
Georgia 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 7
Ghana 4 1 4 1 6 5 4 8 5 2 9 49
Guatemala 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
Honduras 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 5
Hviterussland 3 1 1 0 7 5 2 2 2 4 3 30
India 90 169 105 160 130 114 113 141 150 110 101 1383
Indonesia 5 21 3 16 3 12 2 6 8 7 7 90
Irak 12 10 17 11 6 9 6 14 18 10 17 130
Iran 10 10 9 23 17 16 27 33 32 18 22 217
Israel 0 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 10
Jamaica 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 6
Japan 8 6 12 2 1 2 7 3 4 4 9 58
Jemen 4 2 4 2 6 0 2 4 3 1 3 31
Jordan 0 0 2 2 0 0 2 2 1 2 2 13
Kambodsja 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 8
Kamerun 2 0 2 0 3 0 2 2 2 4 2 19
Kasakhstan 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 9
Kenya 7 6 8 6 4 5 5 4 1 2 7 55
Kina 22 19 20 15 22 18 18 33 31 23 34 255
Kirgisistan 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5
Kosovo 5 17 3 7 6 8 8 4 5 5 8 76
Kuwait 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
Laos 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 6
Libanon 0 1 0 7 0 1 0 1 1 0 1 12
Libya 0 4 0 0 2 0 0 4 0 0 0 10
Malaysia 2 10 4 5 6 3 3 5 6 0 0 44
Marokko 5 8 7 10 3 2 10 14 6 5 5 75
Mexico 4 11 5 11 8 1 2 9 7 5 7 70
Moldova 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5
Mongolia 0 1 0 1 0 0 0 7 0 1 0 10
Montenegro 2 1 6 7 2 2 2 1 1 3 2 29
Myanmar 2 0 4 2 1 0 0 0 2 2 2 15
Nepal 11 3 27 17 7 10 4 14 5 9 33 140
New Zealand 0 1 1 2 0 2 2 0 3 4 1 16
Nicaragua 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Nigeria 6 7 11 1 3 1 0 5 9 5 11 59
Nord-Makedonia 4 4 5 7 1 7 8 4 9 8 2 59
Pakistan 21 30 35 29 25 25 31 32 46 51 25 350
Paraguay 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6
Peru 2 2 1 5 3 6 1 4 0 6 1 31
Russland 21 20 30 31 21 31 30 34 23 36 21 298
Rwanda 0 3 0 1 2 0 0 0 2 1 0 9
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
Senegal 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 6
Serbia 32 55 40 38 28 33 35 32 49 53 47 442
Singapore 2 3 4 4 2 0 0 1 1 0 0 17
Somalia 25 26 44 35 29 27 38 53 35 42 36 390
Sri Lanka 1 6 6 5 7 1 6 7 9 9 3 60
Statsløs 11 5 5 11 7 1 5 1 9 14 7 76
Sudan 13 13 13 10 9 9 6 10 13 13 10 119
Syria 36 54 91 95 59 100 100 67 82 122 87 893
Sør-Afrika 9 4 0 5 6 5 3 5 8 0 6 51
Sør-Korea 7 6 3 4 9 9 7 8 10 7 4 74
Tanzania 1 1 1 4 1 1 1 9 1 3 1 24
Thailand 46 83 62 54 49 39 71 39 64 47 53 607
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 9
Tunisia 1 0 1 0 1 0 0 3 1 3 1 11
Tyrkia 10 25 15 16 14 8 5 21 22 18 8 162
Uganda 3 3 4 2 2 2 2 1 0 3 4 26
Ukraina 22 19 17 19 18 16 27 20 29 20 25 232
USA 35 39 50 46 35 22 49 69 45 49 43 482
Usbekistan 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 1 7
Venezuela 6 6 4 5 6 4 7 2 7 6 2 55
Vietnam 8 5 57 10 5 9 19 29 11 10 14 177
Zambia 2 4 0 0 0 6 0 5 1 1 0 19
Zimbabwe 3 3 2 0 0 0 0 0 4 1 0 13
Totalt 786 1023 1049 1058 882 851 989 1030 1106 1147 1024 10945

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?