Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 16 33 28 20 25 122
Albania 6 3 6 2 3 20
Algerie 7 4 3 2 2 18
Andre4 3 3 1 1 1 9
Argentina 0 2 2 3 1 8
Armenia 0 0 0 2 0 2
Aserbajdsjan 1 2 2 1 0 6
Australia 4 4 8 14 12 42
Bangladesh 1 4 3 4 6 18
Bhutan 1 0 0 0 1 2
Bolivia 0 1 0 0 0 1
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 17 4 59
Brasil 19 33 36 37 22 147
Burundi 0 0 1 0 0 1
Canada 3 13 5 7 9 37
Chile 2 2 1 4 1 10
Colombia 6 1 8 9 5 29
Costa Rica 1 1 0 1 1 4
Cuba 3 2 2 1 3 11
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 7 2 15
Dominikanske Republikk 1 1 0 2 0 4
Ecuador 0 1 1 4 1 7
Egypt 7 2 3 8 5 25
El Salvador 0 1 0 0 0 1
Elfenbenskysten 0 1 0 0 0 1
Eritrea 61 58 65 39 69 292
Etiopia 7 28 12 13 13 73
Filippinene 89 54 92 95 96 426
Gambia 2 1 2 3 0 8
Georgia 1 0 1 1 1 4
Ghana 4 1 4 1 7 17
Guatemala 0 1 0 0 0 1
Guinea 0 0 1 0 1 2
Honduras 0 1 0 0 0 1
Hviterussland 3 1 1 0 7 12
India 90 169 105 162 130 656
Indonesia 5 21 3 16 3 48
Irak 13 10 18 11 6 58
Iran 10 10 9 23 17 69
Israel 0 3 1 1 1 6
Jamaica 0 0 1 3 1 5
Japan 8 6 12 2 1 29
Jemen 4 2 4 2 6 18
Jordan 0 0 2 2 0 4
Kambodsja 2 0 0 1 4 7
Kamerun 2 0 2 0 3 7
Kasakhstan 1 0 1 1 0 3
Kenya 7 6 6 6 4 29
Kina 22 19 23 15 22 101
Kirgisistan 0 1 1 0 1 3
Kosovo 5 17 3 7 6 38
Kuwait 4 8 0 0 0 12
Laos 0 1 0 2 1 4
Libanon 0 1 0 7 0 8
Libya 0 4 0 0 2 6
Madagaskar 0 1 0 0 0 1
Makedonia 4 4 5 7 1 21
Malawi 0 0 0 0 1 1
Malaysia 2 10 4 5 6 27
Marokko 5 8 7 10 3 33
Mexico 4 11 5 11 8 39
Moldova 0 0 1 0 2 3
Mongolia 0 1 0 1 0 2
Montenegro 2 1 6 7 2 18
Myanmar 2 0 4 2 1 9
Nepal 11 3 27 17 7 65
New Zealand 0 1 1 2 0 4
Nicaragua 1 1 3 0 1 6
Nigeria 6 7 11 1 3 28
Pakistan 21 30 35 29 25 140
Panama 0 0 1 0 0 1
Paraguay 0 0 1 1 0 2
Peru 2 2 1 5 2 12
Russland 21 20 30 31 21 123
Rwanda 0 3 0 1 2 6
Saudi-Arabia 0 1 0 0 0 1
Senegal 0 0 0 2 0 2
Serbia 32 55 40 38 28 193
Sierra Leone 0 0 1 0 0 1
Singapore 2 3 4 4 3 16
Somalia 25 27 44 36 32 164
Sri Lanka 1 6 6 5 7 25
Statsløs 11 5 5 12 7 40
Sudan 13 13 14 10 9 59
Syria 37 59 91 95 63 345
Sør-Afrika 9 4 2 5 6 26
Sør-Korea 7 6 3 4 8 28
Tadsjikistan 0 1 0 0 0 1
Tanzania 1 1 1 4 1 8
Thailand 46 83 62 54 49 294
Trinidad og Tobago 0 3 0 0 0 3
Tunisia 1 0 1 0 0 2
Tyrkia 10 27 15 15 14 81
Uganda 3 3 4 2 2 14
Ukraina 22 19 17 19 19 96
USA 35 39 51 49 41 215
Usbekistan 0 0 2 1 1 4
Venezuela 6 6 4 5 6 27
Vietnam 8 5 57 10 5 85
Zambia 2 4 0 0 0 6
Zimbabwe 3 3 2 0 0 8
Totalt 791 1032 1057 1059 892 4831

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?