Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2019)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2019. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mars 2019: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarTotalt
Afghanistan 16 33 28 77
Albania 6 3 6 15
Algerie 7 4 4 15
Andre4 3 3 1 7
Argentina 0 2 2 4
Aserbajdsjan 1 2 2 5
Australia 4 4 9 17
Bangladesh 1 4 3 8
Bhutan 1 0 0 1
Bolivia 0 1 0 1
Bosnia-Hercegovina 12 18 8 38
Brasil 19 33 38 90
Burundi 0 0 1 1
Canada 3 13 5 21
Chile 2 2 1 5
Colombia 6 1 5 12
Costa Rica 1 1 0 2
Cuba 3 2 2 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 3 1 2 6
Dominikanske Republikk 1 1 0 2
Ecuador 0 1 1 2
Egypt 7 2 4 13
El Salvador 0 1 0 1
Elfenbenskysten 0 1 0 1
Eritrea 61 58 65 184
Etiopia 7 28 12 47
Filippinene 89 54 93 236
Gambia 2 1 2 5
Georgia 1 0 2 3
Ghana 4 1 4 9
Guatemala 0 1 0 1
Guinea 0 0 1 1
Honduras 0 1 0 1
Hviterussland 3 1 1 5
India 90 169 106 365
Indonesia 5 21 3 29
Irak 13 9 18 40
Iran 11 10 9 30
Israel 0 3 1 4
Jamaica 0 0 1 1
Japan 8 6 12 26
Jemen 4 2 4 10
Jordan 0 0 2 2
Kambodsja 2 0 0 2
Kamerun 2 0 2 4
Kasakhstan 1 0 1 2
Kenya 7 6 6 19
Kina 22 19 23 64
Kirgisistan 0 1 1 2
Kosovo 5 17 3 25
Kuwait 4 8 0 12
Laos 0 1 0 1
Libanon 0 1 0 1
Libya 0 4 0 4
Madagaskar 0 1 0 1
Makedonia 4 4 5 13
Malaysia 2 10 4 16
Marokko 5 8 7 20
Mexico 3 11 5 19
Moldova 0 0 1 1
Mongolia 0 1 0 1
Montenegro 2 1 6 9
Myanmar 2 0 4 6
Nepal 11 3 27 41
New Zealand 1 1 1 3
Nicaragua 1 1 3 5
Nigeria 6 7 11 24
Pakistan 21 30 35 86
Paraguay 0 0 1 1
Peru 2 2 1 5
Russland 21 20 30 71
Rwanda 0 3 0 3
Saudi-Arabia 0 1 0 1
Serbia 32 56 40 128
Sierra Leone 0 0 1 1
Singapore 2 3 4 9
Somalia 26 27 45 98
Sri Lanka 1 6 6 13
Statsløs 10 5 5 20
Sudan 13 13 13 39
Syria 38 59 91 188
Sør-Afrika 9 4 2 15
Sør-Korea 7 6 3 16
Tadsjikistan 0 1 0 1
Tanzania 1 1 1 3
Thailand 46 83 62 191
Trinidad og Tobago 0 3 0 3
Tunisia 1 0 1 2
Tyrkia 10 27 15 52
Uganda 3 3 4 10
Ukraina 22 19 17 58
USA 36 40 54 130
Usbekistan 0 0 2 2
Venezuela 6 6 3 15
Vietnam 8 5 57 70
Zambia 2 4 0 6
Zimbabwe 3 3 2 8
Totalt 794 1033 1063 2890

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?