Høring- Utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort


Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet - Høring om utenlandske statsborgeres rett til nasjonalt ID-kort

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i pass- og ID-kortforskriften som omhandler nasjonale ID-kort til utenlandske statsborgere. Høringen omhandler blant annet hvilke grupper utenlandske statsborgere som skal ha rett til nasjonalt ID-kort og hvilke krav som skal stilles til godtgjøring av identitet. UDI støtter i stor grad de foreslåtte endringene, som vi mener kan bidra til å gjøre ID-forvaltningen i Norge sikrere og enklere, samt gjøre det lettere for utenlandske borgere å få tilgang til offentlige og private tjenester.

UDI mener imidlertid at adgangen til å få ID-kort for EØS-borgere bør være videre enn det som er foreslått. Vi støtter departementets forslag om at tredjelandsborgere må ha fått innvilget oppholdstillatelse før de kan få innvilget nasjonalt ID-kort. Se høringssvaret for flere, mer spesifikke merknader.

Her finner du høringssvaret fra UDI. (pdf, 329 kB)

 

Fant du det du lette etter?