Hvem kan ta oppdrag som oversetter for UDI?


UDI har også behov for oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriell fra fremmedspråk til norsk, og omvendt. 

UDI prioriterer statsautoriserte translatører. Hvis de ikke finnes på et språk, bruker vi oversettere med formell kompetanse eller lang erfaring. Alle våre oversettere må ha gode datatekniske ferdigheter, være nøyaktige og levere oppdrag til avtalt tid. 

UDI har i dag en fast avtale med en leverandør av oversettelser fra og til engelsk.