Tolker og oversettere som skal ta oppdrag for UDI


UDI bruker tolker og oversettere til mange forskjellige språk. De gjør oppdrag på timebasis.

Jeg ønsker å bidra som ukrainsk tolk. Hvordan går jeg frem?

UDI bruker kun kvalifiserte tolker som står registrert i Nasjonalt tolkeregister (eksternt nettsted) for å registrere flyktninger fra Ukraina.

Du finner informasjon om hvordan du kan bli kvalifisert tolk i offentlig sektor på IMDI sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis du ønsker å kvalifisere deg må du som et minimum avlegge en tospråktest ved OsloMet. I tillegg til å snakke flytende ukrainsk, må du ha minst nivå B2 eller Bergenstest i norsk. Du finner informasjon om tospråktesten hos OsloMet (eksternt nettsted).

Hvis du ønsker å utdanne deg innen tolking, tilbyr OsloMet bachelorprogram i tolking i offentlig sektor (eksternt nettsted).

Hvis du ønsker å bidra med språkkunnskapen din, selv om du ikke kvalifiserer som tolk, så kan du høre om lokale organisasjoner eller kommunen din trenger språkhjelp.

Bruk Tolkesiden for å  kommunisere med UDI på nett

Du må være registrert i UDI sin tolke- og oversetterbase for å kommunisere med oss via Tolkesiden. 

Tolkesiden (eksternt nettsted) er en felles portal for tolker og oversettere som tar oppdrag for Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda.

På Tolkesiden kan du som allerede er registrert som tolk eller oversetter hos UDI:  

  • registrere deg som tolk og oversetter som tar oppdrag for UDI, UNE og PU
  • til enhver tid selv velge hvilke etater du ønsker å få oppdrag fra
  • fylle ut og oppdatere din kontaktinformasjon og kompetansen din i ulike språk
  • legge inn dine ønsker om hva slags type oppdrag du ønsker å ta og når du er ledig for oppdrag
  • ha oversikt over tilbudene du får, godtatte og avviste oppdrag, og oversikt over gjennomførte oppdrag
  • finne bekreftelser for gjennomførte oppdrag

Veiledning til hvordan du registrerer informasjon om deg selv i Tolkesiden (pdf, 429 kB)

Hvem kan ta oppdrag som tolk for UDI?

UDI bruker tolker på mange forskjellige språk. Tolker er ikke fast ansatte i UDI, men tar oppdrag på timebasis.

Den viktigste oppgaven UDI trenger tolker til, er tolking under intervjuer av asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Disse intervjuene skjer i Oslo og Trondheim.

Alle tolker som skal ta oppdrag for UDI bør være registrert i Nasjonalt tolkeregister eller kunne dokumentere at de har tolkefaglige kvalifikasjoner tilsvarende kategoriene til Nasjonalt tolkeregister.

Når UDI velger hvilke tolker vi skal bruke, velger vi de best kvalifiserte tilgjengelige tolkene (statsautoriserte tolker med tolkeutdanning). Vi tar også hensyn til søkerens spesielle behov.

Hvem kan ta oppdrag som oversetter for UDI?

UDI har også behov for oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriell fra fremmedspråk til norsk, og omvendt.

UDI prioriterer statsautoriserte translatører. Hvis de ikke finnes på et språk, bruker vi oversettere med formell kompetanse eller lang erfaring. Alle våre oversettere må ha gode datatekniske ferdigheter, være nøyaktige og levere oppdrag til avtalt tid.

UDI har i dag en fast avtale med en leverandør av oversettelser fra og til engelsk.

Hvordan søker jeg om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase?

For å søke om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase, må du sende inn skjemaet Kompetanseoversikt for tolker og oversettere (pdf, bokmål, 626 kB) eller Kompetanseoversikt for tolkar og omsetjarar (pdf, nynorsk, 612 kB) til UDI, Språk, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Legg ved CV og kopi av attester/bevillinger.

Hvis du er aktuell som tolk for UDI, men ikke har tolkefaglige kvalifikasjoner, vil du først bli invitert til å ta en test.

Hvis vi vurderer å bruke deg som tolk, vil vi kalle deg inn til en rekrutteringssamtale. Her vil du få innføring i tolking under asylintervju med fokus på tolketeknikk, tolkeetikk, asylsaksgang og terminologi som brukes i utlendingsforvaltningen.

Behovet for tolker i forskjellige språk varierer. De best kvalifiserte tolkene, i kategori 1 og 2 i Nasjonalt tolkeregister, får flest oppdrag. Deretter fordeler vi oppdrag til tolker med tolkeutdanning (kategori 3).

Når du er registrert i UDIs database, kan du også få oppdrag for Utlendingsnemnda (UNE).

Spørsmål?

Du kan kontakte UDIs enhet for språktjenester (Språk) på spraak@udi.no, eller ringe 23 35 15 00 og be om å bli satt over til Språk.

Mer informasjon for tolker

UDIs terminologiliste: Ord og begreper som brukes av utlendingsforvaltningen oversatt fra norsk til engelsk, (pdf, 762 kB)

European Migration Network sin ordliste for innvandrings- og asylfeltet med oversettelse fra og til arabisk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk (eksternt nettsted)

Alle tolker som tar oppdrag for UDI må følge Retningslinjer for god tolkeskikk (eksternt nettsted)

Les om statsautorisasjon og tolkeutdanning på www.imdi.no/tolk (eksternt nettsted)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor. IMDi har også bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker og drift av Nasjonalt tolkeregister. Du finner mer informasjon om tolking på IMDis nettsider (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?