Tolker og oversettere som skal ta oppdrag for UDI


Tolker og oversettere som ønsker å ta oppdrag blir registrert i felles Tolke- og oversetterbasen (Tolkebasen) for utlendingsforvaltningen som brukes av Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Politiets utlendingsenhet (PU).
  • Hvem kan ta oppdrag som tolk for UDI?

  • Hvem kan ta oppdrag som oversetter for UDI?

  • Kontakt oss

Did you find what you were looking for?