Hvordan søker jeg om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase?


For å søke om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase (Tolkebasen), må du sende inn skjemaet Kompetanseoversikt for tolker og oversettere (pdf, bokmål, 626 kB) eller Kompetanseoversikt for tolkar og omsetjarar (pdf, nynorsk, 612 kB) til UDI, Språk, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo. Legg ved CV og kopi av attester/bevillinger. 

Hvis vi vurderer å bruke deg som tolk, vil vi kalle deg inn til en rekrutteringssamtale. Her vil du få innføring i tolking under asylintervju med fokus på tolketeknikk, tolkeetikk, asylsaksgang og terminologi som brukes i utlendingsforvaltningen. 

Behovet for tolker i forskjellige språk varierer. De best kvalifiserte tolkene, i kategori A, B og C i Nasjonalt tolkeregister, får flest oppdrag. Deretter fordeler vi oppdrag til tolker med tolkeutdanning (kategori D). 

Når du er registrert i Tolkebasen, kan du også få oppdrag for UNE og PU.