Hvordan søker jeg om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase?


For å søke om å bli registrert i UDIs tolke- og oversetterdatabase (Tolkebasen), må du sende inn skjemaet Registreringsskjema for tolker som ønsker å ta oppdrag for UDI (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu). 

Hvis vi vurderer å bruke deg som tolk, vil vi kalle deg inn til en rekrutteringssamtale. Her vil du få innføring i tolking under asylintervju med fokus på tolketeknikk, tolkeetikk, asylsaksgang og terminologi som brukes i utlendingsforvaltningen. 

Behovet for tolker i forskjellige språk varierer. De best kvalifiserte tolkene, i kategori A, B og C i Nasjonalt tolkeregister, får flest oppdrag. Deretter fordeler vi oppdrag til tolker med tolkeutdanning (kategori D). 

Når du er registrert i Tolkebasen, kan du også få oppdrag for UNE og PU.