Til tolker som er allerede registrert i Tolkebasen. Hvordan bruker jeg Tolkesiden?


Tolkesiden (eksternt nettsted) er en felles portal for tolker og oversettere som tar oppdrag for Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda. 

Du logger deg inn på Tolkesiden med bank-ID. 

På Tolkesiden kan du som allerede er registrert som tolk eller oversetter hos UDI:   

  • finne kontakttelefon til UDI, PU og UNE 
  • fylle ut og oppdatere din kontaktinformasjon og kompetanse i tolkefaget i ulike språk 
  • velge hvilke etater du ønsker å få oppdrag fra 
  • legge inn dine ønsker om hva slags type oppdrag du ønsker å ta og når du er ledig for oppdrag 
  • ha oversikt over tilbudene du får, godtatte og avviste oppdrag
  • finne bekreftelser for gjennomførte oppdrag 

Veiledning til hvordan du registrerer informasjon om deg selv på Tolkesiden (pdf, 433 kB)