Innsending av informasjon i skjema og e-post


Kontakt UDI via www.udi.no

På UDIs internettsider har du mulighet til å ta kontakt med UDI via kontaktskjemaer og e-post.

Skjemaer og e-post sendes via krypterte linjer.

UDI ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter ikke sendes via kontaktskjema eller e-post.

Kontakt UDI via e-post

Alle e-poster som sendes til UDI er som hovedregel offentlige.

Vi fører en offentlig journal over all utgående og innkommende korrespondanse, der avsenderens og mottakerens navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold vanligvis kommer fram.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i Utlendingsdirektoratets offentlige journal.
Derfor bør du ikke sende e-post til oss med informasjon som du ikke ønsker at skal bli allment kjent. Hvis dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, kommer ikke disse frem i journalen og de vil bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Bruk av e-post har svakheter med tanke på sikkerhet. UDI ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter, aldri sendes via e-post. E-post bør fortrinnsvis benyttes til enkle spørsmål. 

E-post til veiledningstjenesten

Veiledningstjenesten har en felles innboks for e-post hvor vi mottar henvendelser.

Alle e-poster som veiledningstjenesten har besvart, blir lagret i en måned før de slettes.

Ved mer kompliserte spørsmål som knytter seg til regelverk blir henvendelsen sendt videre til rett fagavdeling. Kopi av henvendelsen sendes til arkivet.

Påmeldingsskjemaer

Påmeldingsskjemaer på www.udi.no benyttes til ulike konferanser og seminarer som arrangeres av UDI.

Det er kun arrangør, nettredaktør og administrator som har tilgang til de opplysningene du sender inn til UDI via påmeldingsskjemaet. Opplysningene blir kun benyttet i forbindelse med gjennomføring av arrangementet, og de blir slettet når arrangementet er avviklet.