Teknisk rammeverk og utvikling


www.udi.no er utviklet i åpne standarder. Dette sikrer at nettstedet presenteres på riktig måte i alle nettlesere som følger standardene.

Teknisk rammeverk

www.udi.no er laget med følgende teknologistandarder:

 • HTML 5
 • CSS 3
 • .net
 • Javaskript

Tilgjengelighet

Det er viktig for oss å lage nettsider som er mest mulig tilgjengelige og brukervennlige.

Derfor følger vi blant annet kravene i Web Accessibility Initiative, (eksternt nettsted) sine retningslinjer for tilgjengelighet og krav fra Direktoratet for forvaltning og IKT (eksternt nettsted) til offentlige nettsteder.

Følgende er gjort for tilgjengelighet:

 • HTML 5 og CSS 3 validerer i henhold til W3C standard.
 • Document outline brukes etter standard. Med dette menes hierarkiet i html-dokumentet.
 • Alle linker og funksjoner er tilgjengelige ved navigasjon med TAB-knappen på tastaturet. Disse kommer i en naturlig rekkefølge og er tydelig markert som aktive.
 • Alternativ tekst brukes for å formidle meningen med et bilde der dette er naturlig.
 • Hvis brukerens nettleser ikke støtter javascript, så det gis beskjed om at nettsiden fungerer bedre med javascript. Alt innhold er likevel tilgjengelig uten.
 • Relative størrelser brukes for all typografi.
 • ARIA-regioner brukes for å gi mer informasjon om innholdet på ulike deler av nettsiden. For eksempel merkes navigering, søk og hovedinnhold, slik at brukeren kan hoppe rett til disse, hvis verktøyet støtter det.
 • Koding og andre løsninger hindrer ikke brukeren i å gjøre egne tilpasninger til utseendet.
 • Innhold er skrevet mest mulig lettlest.
 • Design og utforming av ulike elementer på siden er utført mest mulig etter standard designprinsipper.