Om UDI Om UDI og utlendingsforvaltningen


Presentasjon av UDI og de andre aktørene i utlendingsforvaltningen, UDIs strategi for 2015-2018 og virksomhetsrapporter.