Om UDI Om UDI og utlendingsforvaltningen


Presentasjon av UDI og de andre aktørene i utlendingsforvaltningen, UDIs strategi og årsrapporter.