Direktørens forord


UDI har et viktig samfunnsoppdrag som vi skal løse på en tillitvekkende og effektiv måte. Det skal vi klare i en situasjon der både omverdenen og rammebetingelsene for øvrig kan endre seg. Målet er å levere best mulig på de forventningene oppdragsgiverne og brukerne våre har.

Denne strategien setter en retning for hvordan vi skal jobbe og hvor vi skal bevege oss som virksomhet. Den handler om at vi skal utvikle oss ved hjelp av omstillingsdyktige og kompetente medarbeidere, og ved å ta i bruk nye teknologiske løsninger.

Strategien omtaler ikke alle oppgavene og utfordringene UDI jobber med. Den handler først og fremst om de områdene der vi har et særlig behov for å løfte ambisjonsnivået. Slik sett er dette en strategi for endring og utvikling.