Vår måte å jobbe på


For å nå hovedmålene i strategien må vi ha en felles forståelse av hvordan vi jobber, styrer og leder. Vi skal hele tiden forbedre arbeidsprosessene våre slik at vi kan levere bedre resultater sammen.

Vi skal ha ledere som setter retning, gir medarbeiderne et tydelig ansvar og handlingsrom, og som viser helhetlig forståelse for UDIs virksomhet i sin utøvelse av lederoppgavene.

Vi skal ha medarbeidere som tar ansvar for prosesser og oppgaver, og som deltar aktivt i utviklingen av UDI.

Vår måte å jobbe på handler om at

 • Vi skaper et godt arbeidsmiljø som fremmer læring.
  • Det er trygt og enkelt å komme med ideer.
  • Vi gir rom for å tenke nytt, prøve og feile.
  • Vi har tett og åpen dialog mellom ledere og medarbeidere.
 • Vi måler det som gir kunnskap om hvordan hele sakskjeden flyter.
  • Vi synliggjør prosessene, og måler og styrer etter flyteffektiviteten og
   ventetidene for brukerne.
  • Vi jobber systematisk med å forbedre flyten i prosessene våre.
  • Vi setter oss inn i og forstår brukernes behov.
 • Vi deler kompetanse, læring og forbedringer.
  • Vi synliggjør og dokumenterer vår egen og andres gode praksis og forbedringer.
  • Vi sikrer effektiv samhandling og læring gjennom å dele erfaringer og kunnskap på tvers av organisatoriske skiller.