UDIs verdier


Menneskeverd

  • Vi viser respekt for brukerne og situasjonen deres.
  • Vi viser også respekt for kollegene våre og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Helhet

  • Vi ser helheten i, og samspillet mellom, arbeidsoppgavene våre.
  • Vi tar et felles ansvar for å skape gode resultater.
  • Vi kommuniserer åpent og tydelig.

Profesjonalitet

  • Vi sørger for kvalitet og effektivitet i alt vi gjør.
  • Vi er saklige og objektive.
  • Vi viser lojalitet mot regelverk, instrukser og virksomhetsmål.