Om UDI UDIs serviceerklæring


UDI ønsker å yte god service til brukerne. Du skal få vennlig, rask og riktig informasjon når du henvender deg til oss.

Erklæringen gjelder for alle som søker om beskyttelse (asyl), assistert retur, besøksvisum, oppholdstillatelse for arbeid, permanent oppholdstillatelse, familieinnvandring, norsk statsborgerskap, studietillatelse, utlendingspass og reisebevis for flyktninger. Den gjelder også for advokater og andre som har fått fullmakt av søkeren.

De ulike delene i UDIs serviceerklæring

  • Vi som jobber i UDI har plikt til å

  • Du kan forvente at vi

  • Vi forventer at du

  • Er du fornøyd eller misfornøyd med servicen du får av oss?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?