Er du fornøyd eller misfornøyd med servicen du får av oss?


Vi håper du gir oss tilbakemelding hvis du er fornøyd eller misfornøyd med servicen fra oss. Det kan du gjøre ved å sende inn dette skjemaet, Tilbakemeldinger på service. Vær så konkret som mulig i tilbakemeldingen din, særlig hvis det er noe vi bør endre på.