Du har flyktningstatus og har vært på reise til hjemlandet ditt


Hvis du har flyktningstatus og frivillig har reist til hjemlandet ditt, vil UDI vurdere om du skal miste oppholdstillatelsen din. Da ser vi på årsaken til at du reiste til hjemlandet ditt for å avgjøre hva som skjer med oppholdstillatelsen din.

Når UDI vurderer om du skal miste oppholdstillatelsen du har, vurderer vi alltid om du kan få en annen type oppholdstillatelse.

Hvis du mister oppholdstillatelsen din, og ikke får en annen type oppholdstillatelse, må du forlate Norge.

Dette skjer når vi vurderer om du skal miste en oppholdstillatelse

  • Du får et forhåndsvarsel om at vi vurderer om du skal miste oppholdstillatelsen din.
  • I brevet du får blir du bedt om å forklare deg. Du kan få hjelp av en advokat som kan skrive en forklaring for deg og sende den til UDI.
  • Noen ganger innkaller UDI eller politiet deg til en samtale for at du skal forklare deg. Hvis du blir innkalt til en samtale, anbefaler vi at du møter opp.
  • Du får dekket kostnadene til advokat, men du må finne advokaten selv. Du kan for eksempel bruke en av advokatene på UDIs advokatliste.
  • Hvis vi bestemmer at du skal miste oppholdstillatelsen din, kan du klage til Utlendingsnemda (UNE) (eksternt nettsted).