Einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år


Einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år vert sendt til eigne omsorgssenter som Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) (eksternt nettsted) har ansvaret for.