Nasjonalt ankomstsenter


Nasjonalt ankomstsenter er den primære staden for søknader om beskyttelse for flyktningar i Noreg. Ein bur her til ein er ferdig med alle aktivitetar som skal gjennomførast i samband med søknad om beskyttelse i Noreg.

Prosessen på Nasjonalt ankomstsenter: 

  • registrering hos politiet
  • registrering i UDI sitt asylmottakssystem
  • obligatorisk tuberkuloseundersøking og helseundersøking
  • informasjon frå Caritas om kva som skjer vidare i asylprosessen
  • ein del søkjare får gjennomføre asylintervjuet og får svar på søknaden mens dei bur på ankomstsenteret

Botiden på Nasjonalt ankomstsenter er opp mot 21 dagar.