Ordinære mottak for einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år


Einslige mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år får tilbod om å bu i eigne mottak eller avdelingar som er tilpassa deira behov.