Ordinære mottak


Asylsøkjarar blir flytta til ordinære mottak etter asylintervjuet hos UDI. Asylsøkjarar bur i ordinære mottak mens søknaden deira blir behandla.