Venteinnkvartering


I periodar med store innkomster og/eller rask auke, har politiet eit mellombels butilbod for personar som ventar på å registrere ein søknad om beskyttelse (asyl).